Stor stigning i patienternes tilfredshed

Årets undersøgelse af patienternes tilfredshed på landets hospitaler er nu klar.
Herlev og Gentofte er det hospital i Region Hovedstaden, der har oplevet den største fremgang siden sidste år.

Vent...Det er ventet med spænding når de årlige målinger af patienttilfredsheden på landets hospitaler bliver offentliggjort. I dag blev spændingen udløst og med et positivt resultat:

Herlev og Gentofte Hospital ligger som det bedste hospital i regionen, både når det gælder tilfredsheden hos de planlagt indlagte og ambulante patienter. Og samtidig er der stor fremgang at spore over nærmest hele linjen, siger hospitalsdirektør Klaus Lunding.

-" Det er flot at vi som hospital formår at løfte resultaterne på den måde, og jeg vil gerne takke medarbejderne for deres fokus på kvalitet og god behandling, og ikke mindst de konkrete indsatser, der er gjort på afdelingerne, som er afgørende for at vi går frem", siger Klaus Lunding.

Nyt niveau
Ved sidste års undersøgele af patienttilfredsheden oplevede hospitalet et dyk, som muligvis hang sammen med, at Herlev og Gentofte Hospital, som det eneste hospital netop havde implementeret Sundhedsplatformen.

I årets undersøgelse er patienttilfredsheden tilbage – og lidt over - det niveau den lå på før Sundhedsplatformen.

" Det er positivt at vi er tilbage. Jeg ved at vores medarbejdere har lagt, og fortsat lægger, mange kræfter i arbejdet med implementeringen af Sundhedsplatformen, og derfor er jeg glad for at se, at det er lykkedes at hæve patienttilfredsheden igen", siger Klaus Lunding.

Det gælder på Gynækologisk Afdeling, hvor det nu er lykkedes personalet at få mere ro omkring arbejdet med de nye systemer, siger Ledende Oversygeplejerske Heidi Brønnum-Jacobsen.

-" Personalet på afdelingen har arbejdet meget målrettet med at optimere brugen af Sundhedsplatformen, så det er tilpasset et sammenhængende patientforløb. Vi har fundet løsninger på nogle af de udfordringer der har været. Dermed ikke sagt, at alt nu kører på skinner, men jeg oplever, at indsatsen med ensretning af vores dokumentation, samt generelt et øget kendskab har givet mere ro omkring arbejdet med SP end der tidligere har været", siger Heidi Brønnum-Jacobsen.


De lokale indsatser

Hospitalet går især frem på de områder der handler om patientinvolvering og information – noget der har været satset målrettet på.

Det gælder blandt andet i Gynækologisk Afdeling, som er blandt topscorerne i fremgang når det gælder de planlagt indlagte patienter.

Her er det præoperative forløb i vid udstrækning blevet flyttet fra sengeafsnittet og i stedet gjort ambulant, fortæller afdelingssygeplejerske Birthe Behrenthz.

-" Mange patienter påpegede at der var meget ventetid i sengeafsnittet, og derfor har vi de seneste år arbejdet med at klargøre dem ambulant i stedet. Samtidig forsøger vi så vidt muligt at præsentere patienterne for en samlet plan for deres forløb, helt fra begyndelsen. Det er med til at give mere ro og bedre overblik for den enkelte", siger Birthe Behrenthz.

Også når patienten bliver udskrevet er der skruet op for information og samtaler med personalet – og det afspejler sig i tilfredsheden.

Flere flotte resultater 
Men generelt er der mange afdelinger, som har grund til at glæde sig over årets resultater.

Urologisk Afdeling står for den største fremgang blandt de akutte patienter, og på Brystkirurgisk Afdeling, er man ikke blot gået frem på mange områder, men ligger også over landsgennemsnittet på langt de fleste parametre.

Ifølge Ledende Oversygeplejerske Birgitte Andersen er det især ordningen med en behandlingsansvarlig læge og en kontaktsygeplejerske, som skaber tilfredshed blandt patienterne. Og så har afdelingen gjort en indsats i forhold til ventetiden, siger hun.

-" Vi har arbejdet aktivt med at informere patienterne om ventetid i ambulatoriet når de møder ind. Det vil sige at patienterne ved modtagelse i receptionen får at vide hvilken læge de skal ses af, og om der eventuelt er ventetid eller forsinkelse. Hvis vi kan se, at patienterne må vente over en halv time, så tilbyder vi at ringe til dem, så de kan gå en tur i caféen eller ud og få noget frisk luft", forklarer Birgitte Andersen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor