Specialister til kamp mod kroniske smerter

​​På Tværfagligt Smertecenter forener læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgiver kræfterne for at hjælpe mennesker med kroniske smerter. Målet er, at de smerteplagede får et bedre liv – selvom de ikke slipper af med smerterne.

Tværfagligt Smertecenter flyttede for nylig fra Herlev- til Gentofte-matriklen. Her kan læge Per Føge Jensen (tv.), fysioterapeut Charlotte Bjørn (th.) og deres 15 kolleger nu byde patienterne velkommen i nye indbydende rammer.   


Mennesker med kroniske smerter kan have svært ved at få livet til at fungere. Smerterne kan medføre træthed, ængstelse, isolation og inaktivitet, som igen kan forstærke oplevelsen af smerterne. Cirka 20 procent af voksne danskere har kroniske smerter. Cirka 5 procent af dem har komplekse kroniske smerter, og det er dem, der typisk henvises til Tværfagligt Smertecenter.

- Målet med behandlingen er ikke, at patienterne bliver smertefri, men vi kan hjælpe dem med at lindre smerterne, forbedre deres fysiske niveau og tilrettelægge deres liv, så de bedre kan leve med smerterne. Selvom de ikke bliver smertefri kan de opnå bedre livskvalitet, fortæller afdelingssygeplejerske Mette Husum.

Tværfagligt Smertecenter på Herlev og Gentofte Hospital er ét af landets otte højt specialiserede tværfaglige smertecentre og ét af to i Region Hovedstaden, hvor det andet ligger på Rigshospitalet. Derudover findes en række smerteklinikker, som behandler mere ukomplicerede smertetilstande

Fortsættes på intranettet, hvor du kan læse mere om behandlingen, og hvordan Tværfagligt Smertecenter har nedbragt ventetiden

Psyko-sociale faktorer

Behandlingen på Tværfagligt Smertecenter tager udgangspunkt i, at smerter ikke kun har en biologisk årsag, men også skal ses fra en psykologisk og social vinkel.

- Vi vurderer, om der er psyko-sociale faktorer, der dominerer hos den enkelte patient. Hvis patienten fx er nedtrykt, isoleret eller fyldt af spekulationer om en belastet økonomi eller arbejdssituation, kan vi inddrage psykolog og socialrådgiver, siger Mette Husum.

Derudover behandles patienterne af læger, sygeplejersker og fysioterapeuter. Behandlingsplanen for den enkelte patient bliver lagt ved en tværfaglig konference og kan fx indeholde tilpasning af medicin, træning, afspænding, individuelle samtaler, smerteskole, mindfullnes og samtale med socialrådgiver.

- Kroniske smertepatienter føler sig ikke altid hørt. De har måske fået at vide, at de bare skal tage sig sammen, så det gør i sig selv en kæmpe forskel for dem, at de bliver mødt af nogen, som tager dem alvorligt og ikke betvivler, at de har ondt, siger Mette Husum.

Succes med at nedbringe ventetid

Den tværfaglige behandling af kroniske smerter er så efterspurgt, at der i perioder har været flere års ventetid for nyhenviste patienter. Men efter en ihærdig indsats er ventetiden i dag nede på seks måneder.

- Vi undersøgte, hvordan vi kunne udnytte tiden bedre, fx ved mere systematisk at følge op på udeblivelser. Vi ringer patienterne op, når de udebliver fra en aftale, og vi informerer meget om, at der er rift om tiderne, og hvorfor det er så vigtigt, at de møder op. Vi sørger også for, at alle er tilmeldt NemSMS, så de får en automatisk påmindelse om deres aftale, siger Mette Husum.

Et andet tiltag var at indføre for-visitation, hvor en læge ved patientens første møde på smertecenteret afklarer, om smertecenteret overhovedet kan hjælpe patienten. Indsatsen for at nedbringe ventetiden fortsætter løbende.


Redaktør