Professor Inge Marie Svane, Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital.

Skræddersyet vaccine angriber kræftceller

​En kræftvaccine målrettet den enkelte kræftpatients helt unikke celleforandringer er målet for et nyt dansk forskningssamarbejde, der får investering på 19 millioner kroner fra Innovationsfonden. Visionen er, at den personaliserede kræftbehandling vil være mere effektiv og føre til færre bivirkninger.


Et nyt, fireårigt forskningssamarbejde vil udvikle en terapeutisk kræftvaccine, der er designet, så immunsystemet genkender unikke forandringer i den individuelle patients kræftceller. Ved hjælp af gensekvensering og kunstig intelligens, vil den nye og lovende immunterapi blive skræddersyet til den enkelte patient. Det skal resultere i en effektiv eliminering af kræftceller uden de bivirkninger, man ser ved eksisterende terapiformer.

Vaccination imod kræft
Kræftceller adskiller sig fra sunde celler ved en række mutationer, der ændrer cellens sammensætning og fører til ukontrolleret cellevækst. Disse forandringer er individuelle for hver enkelt patient, hvilket har umuliggjort en traditionel vaccinationsbaseret behandling af kræft, hvor alle patienter får samme terapeutiske vaccine. Ved at sekvensere gener i kræftceller og raske celler fra patienten, kan man finde genetiske forandringer, der er specifikke for netop denne patients kræftceller. På den måde kan de designe vaccineantigener til den individuelle patient. Disse antigener stimulerer kroppens eget immunforsvar (dræber-T-cellerne) til at genkende kræftcellerne og tilintetgøre dem. Denne form for vaccination, der altså ikke forebygger, men behandler sygdom, kaldes for terapeutisk vaccination.

Mål om markedsføring af ny behandling inden for 10 år
Projektet begynder i efteråret 2017, og første led er et klinisk forsøg med 25 kræftpatienter, der skal teste vaccinens sikkerhed og etablere såkaldt proof-of-concept og dermed bevise, at idéen holder og er praktisk gennemførlig. En del af projektplanen er også at indgå samarbejdsaftaler med henblik på markedsføring af den ny behandling i løbet af en 10-årig periode.

 

Eftersom kræftceller muterer undervejs i et sygdomsforløb kan man, hvis der er noget af tumoren tilbage efter første behandling, i princippet foretage en ny sekvensering, og justere den terapeutiske vaccine, så den tager højde for eventuelle nye eller anderledes mutationer.  


Projektet er et samarbejde mellem Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital, Statens Serum Institut, DTU og biotekfirmaet Evaxion. 

Redaktør