​​

Skolen på Herlev Hospital hjælper børn med nyopdaget diabetes tilbage til egen skole

​​Når et skolebarn indlægges med nyopdaget diabetes, så er det ikke kun det sundhedsfaglige, der fylder. Derfor arbejder Skolen på Herlev Hospital med et såkaldt re-entry program, hvor en lærer fra hospitalets skole besøger barnets egen skole, for at gøre det så trygt som muligt for barnet at vende tilbage til hverdagen. Og effekten er god, viser en ny evaluering.
Vent...

​​Evalueringen er lavet blandt de deltagende børns forældre, fortæller skoleleder Christine Weinreich

- Forældrenes svar viser helt overordnet, at re-entry programmet, gør en både synlig og markant forskel for skolebørn med nyopdaget diabetes og deres familier i fasen med genetablering af skolegang og hverdag, siger Christine Weinreich.

Svarene fra spørgeskemaerne peger på, at de forældre, som har deltaget i programmet, bl.a. i højere grad end forældre, der ikke har deltaget, giver udtryk for, at barnets egen skole handler tilstrækkeligt, at klassekammeraterne reagerer hensigtsmæssigt, og at skolerne har den nødvendige viden.

 
Foto: Skoleleder Christine Weinreich i midten flankeret af lærerne Malene, Johannes og Klaus til højre​

Indsatsen skaber tryghed

Hospitalsskolens lærere har stor erfaring med at hjælpe børn med nyopdaget diabetes tilbage til deres egne skoler, og denne viden kommer også børnenes egne skoler til gode, når lærere og ledere kan mødes med hospitalsskolens lærer.

Det handler ikke mindst om ansvarsfordeling, så alle er trygge. Her gøres opgaven fælles for det pædagogiske personale og ledelsen på skolen og er ikke udelukkende et privat anliggende for forældre og barn.

- Når barnet er trygt, og de voksne omkring er trygge, så kommer det barnet til gode. Vi kan hjælpe med at få defineret hvem, der har ansvaret for, hvornår der skal måles blodsukker og tages den rigtige mængde insulin, så barnet har de bedst mulige vilkår i skolen, siger Christine Weinreich.

Lærer besøger barnets skole

Helt konkret introduceres familierne til projektet af en lærer fra hospitalets skole, når diabetespersonalet vurderer, at barn og familie er klar til det. Siger familien ja til at deltage, indgår barnet derefter i nogle dages skolegang på skolen på Herlev Hospital. Under indlæggelsen etableres kontakt til barnets egen skole, og der aftales et besøg, hvor en lærer fra skolen på Herlev Hospital mødes med lærere, ledelse, pædagoger fra barnets egen skole samt barnets forældre. Besøget rummer også et møde i klassen med barnets klassekammerater, fortæller lærer Klaus Malmvig.
 
- Først og fremmest giver det tryghed for alle parter. Nogle gange vil børnene gerne vente med at komme tilbage i deres egen skole, til de ved, at jeg kommer med ud. Jeg kan fungere som en form for lynafleder for alle de spørgsmål, som eleven bliver mødt med af kammerater. For forældrene hjælper det, at jeg som professionel kommer ud og kan hjælpe dem med at få aftaler på plads med skolen, fordi jeg kender systemet. Og også for lærerne gavner det, f.eks. kan det afdramatisere, hvad det kræver at have et barn med diabetes i klassen, og samtidig kan jeg afklare praktiske spørgsmål. I bund og grund handler det om, at få etableret et tæt samarbejde mellem skole og forældre, forklarer Klaus Malmvig.

Indtil nu har 101 børn og deres familier benyttet sig af tilbuddet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor