Topkarakter for implementering af Sikkert Patientflow

Hospitalets Akutfunktion får den højeste karakter – et 5-tal - for sin implementering af metoder og arbejdsgange i Sikkert Patientflow. Kun et andet hospital ligger på samme flotte niveau. Implementering giver bedre flow og større patientsikkerhed.

Vent...

​Den tredje og sidste landsdækkende evaluering af hospitalernes implementering af metoderne i Sikkert Patientflow viser, at Herlev og Gentofte Hospital på rekordtid har implementeret metoderne, og at de er velfungerende. På en skala fra 1 – 5 får hospitalet ’modenhedsgraden’ 5. Det er der kun et andet hospital i landet, som kan præstere.

- Som et af regionens største akuthospitaler med et meget højt aktivitetsniveau er det glædeligt, at vi lander som det ene af landets to bedste hospitaler i evalueringen. Via stort patient- og ledelsesfokus har vi formået både at udnyttet hospitalets kapacitet fuldt ud og samtidig sikre et godt og sikkert patientflow. Det er vi meget stolte af, siger vicedirektør Jan Toftholm og fortsætter:

- De gode resultater af implementeringen er et fantastisk afsæt til at flytte over i det nye Akuthus, som står klar om et års tid. I nye og endnu bedre rammer er jeg sikker på, at vi kan fastholde det høje niveau trods fortsat stort pres på akutområdet.  

Hvad er Sikkert Patientflow?

Sikkert Patientflow startede i januar 2014 som et samarbejde mellem 12 akuthospitaler. I 2016 blev der fra politisk hold, som en del af akutpakken, sat midler af til at medfinansiere regionenernes arbejde med at udbrede metoder og erfaringer fra projekt ’Sikkert Patientflow’. Det betød, at 21 akuthospitaler over hele landet gik i gang med til at implementere Sikkert Patientflow-metoder og redskaber i arbejdsgangene. Forventningen var, at de 21 akuthospitaler i løbet af 2016 ville tage metoderne i brug, og at hospitalerne ultimo 2017 ville have indarbejdet redskaberne i alle relevante arbejdsgange.

Formålet med implementeringen var at forbedre kapacitetsudnyttelsen – altså hospitalernes evne til at forudsige udskrivninger og indlæggelser - og sikre et godt flow og høj patientsikkerhed via systematiske og forudsigelige arbejdsmetoder som f.eks. tavlemøder, flowkoordinatorer og løbende kapacitetsvurderinger.

Færre brandslukninger, bedre samarbejde og fald i liggetid

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, som har stået for evalueringen, hvori man bl.a. konkluderer, at der er sammenhæng mellem implementering af Sikkert Patientflow og oplevelsen af, at implementeringen fører til, at der i hverdagen opstår færre situationer med ’brandslukninger’, færre flaskehalse og bedre samarbejde og relationer mellem afsnittene. Alt sammen forhold, der ifølge rapporten entydigt vil reducere risikoen for, at der begås fejl i tilrettelæggelsen af patientforløb. 

Selv om det i evalueringen har vist sig svært at identificere en robust sammenhæng mellem ’modenhedsgraden’ – altså den høje karakter – og nøgletal for implementeringen, så konkluderer rapporten, at der er en tendens til, at den gennemsnitlige liggetid falder med graden af modenhed. Den tendens har også vist sig på Herlev og Gentofte Hospital, hvor den gennemsnitlige liggetid er faldet med godt 10 pct. fra 2016-2018. Her har Sikkert Patientflows metoder og redskaber spillet en stor rolle i forhold til at håndtere et stort kapacitetspres på en måde, der har begrænset den overbelægning, som ellers ville være opstået.

Evalueringerne er gennemført af CONEXUS, repræsenteret ved MUUSMANN og Operate – find evalueringen på Folketingets hjemmeside. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor