Sidste screening for brystkræft på Herlev Hospital

​Indtil i dag har screeningen haft til huse i midlertidige lokaler på Herlev-matriklen. Til maj står nye indbydende lokaler klar til at modtage kvinderne.

Region Hovedstaden tilbyder alle kvinder mellem 50-69 år screening for brystkræft.

Undersøgelsen giver mulighed for at opdage en eventuel brystkræft på et tidligt tidspunkt. Det er frivilligt, om man vil deltage i undersøgelsen, som kvinderne bliver inviteret til hvert andet år. For Herlev og Gentofte Hospital betyder det at over 200.000 kvinder skal tilbydes screening hvert andet år. Op mod 80 % af kvinderne tager imod tilbuddet. Det betyder ca. 120 screeninger hver dag.

Regionsrådet har på møde den 13. december 2016 besluttet, at aktiviteten skal flytte permanent til Gentofte-matriklen. Siden er der igangsat en total renovering af den bygning, som tidligere husede skadestuen på Gentofte Hospital.

Med de nye faciliteter vil kvinderne fremover ikke komme til at opleve screeningen som en del af hospitalets ambulatorier eller sengeafsnit. Brugerne får en særlig indkørsel, en særlig bygning, særlige parkeringspladser og en særlig indgang.

Selve vurderingen af mammografiscreeningsbillederne vil som hidtil bliv varetaget af radiologer i Radiologisk Afdeling på Herlev-matriklen.Redaktør