COVID-PATIENTERNE SKAL GODT HJEM IGEN

Helle Tødt og Lise Kjær sørger for, at Covid-patienterne kommer godt hjem. De to hjælper med at udskrive patienterne rigtigt, så kommunen er klar til at gribe dem.

Vent...
Helle og Lise er hospitalets samordningskonsulenter og de bygger bro og løser problemer mellem hospitalet, kommunerne og de praktiserende læger. 

"Lige nu hjælper vi med at udskrive patienter, som har været indlagt med Covid-19 eller er smittet med coronavirus. Det er en ny opgave og vi deltager simpelthen hver morgen på coronaafsnittets morgenmøder for at hjælpe med at få udskrevet patienterne rigtigt", siger Helle Tødt og fortsætter:

"Der kommer hele tiden nye retningslinjer og det kan være svært for afdelingens læger og sygeplejersker at holde rede på, hvornår vi fx må udskrive patienterne til kommunalt regi, hvornår de skal være indlagte og hvornår de skal podes, inden de udskrives til kommunerne. Her bliver vi tovholdere mellem sektorerne".

Kommunerne ringer også til Helle og Lise for at finde løsninger på de problemer, corona giver.

Fx skulle en beboer, testet positiv for corona, have renset et sår dagligt af en hjemmesygeplejerske. Kommunen ville over weekenden løbe tør for den særlige maske til sygeplejersken, som kræves for at rense netop det sår. Så enten skulle der skaffes masker, eller også skulle beboeren indlægges her på hospitalet. Samordningskonsulenterne fik hurtigt fikset det antal masker fra hospitalets lager, som kommunen skulle bruge, og sørget for, at de kom det rigtige sted hen – en løsning, som er indlysende bedst for alle parter. 

Helle Tødt og Lise Kjær er med i et netværk af samordningskonsulenter fra Region Hovedstadens hospitaler, som lynhurtigt fik etableret et virtuelt mødeforum, da coronakrisen brød ud. Netværket sikrer, at alle har samme viden og tilgang til diverse problemstillinger, så det tværsektorielle samarbejde kører godt og kommunerne kan regne med ens arbejdsgange og tolkninger af vejledninger i coronatiden.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor