Robotter og genteknologi skal sikre hurtige og præcise prøvesvar

​En af Europas mest moderne klinisk mikrobiologiske afdelinger er netop indviet på Herlev og Gentofte Hospital. Afdelingen analyserer prøver for infektioner og har taget både robotter og genteknologi i anvendelse, så patienten får et hurtig og præcist svar.

Vent...

Fra venstre ledende overbioanalytiker Susanne Pedersen, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og formand for politisk følgegruppe for Nyt Hospital Herlev Randi Mondorf, ledende overlæge Jens Otto Jarløv og hospitalsdirektør Klaus Lunding.

Hvis der er mistanke om, at du som patient har en infektion, er det afgørende, at du får et hurtigt og præcist svar på din prøve, så du hurtigt kan komme i rette behandling.

Derfor er Klinisk Mikrobiologisk Afdeling blevet moderniseret og afdelingens areal fordoblet. Samtidigt er den nyeste teknologi taget i brug, og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er nu blandt de allermest moderne og avancerede i Europa.

- Infektioner kan både være rigtigt farlige og komplicerede. Derfor er arbejdet med at levere prøvesvar hurtigt, præcist og korrekt meget vigtigt for den enkelte patients forløb, da det sikrer, at man hurtigt kan igangsætte den rette behandling. Med ombygningen og de nye robotter og metoder, der er taget i anvendelse, er Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i den grad klar til at møde fremtidens krav. Det er i dag en af Europas mest moderne afdelinger på området og en afdeling, vi er meget stolte af i Region Hovedstaden, siger regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og formand for politisk følgegruppe for Nyt Hospital Herlev Randi Mondorf (V).

Udviklingen har overhalet fantasien
På bare fem år er antallet af prøver, der skal analyseres, steget fra 443.000 til 660.000 om året i 2018, og netop stigningen i antallet af prøver var med til at sætte ombygning og modernisering i gang tilbage i 2008.

- Vi har rationaliseret driften, højnet kvaliteten, reduceret svartider, taget nye analysemetoder som genteknologi og robotter i brug og udvidet afdelingens åbningstid. Alt sammen for at tilgodese det øgede behov for hurtige og præcise svar af høj kvalitet til glæde for patientbehandlingen og klinikkens flow, siger ledende bioanalytiker Susanne Pedersen, og fortsætter:

- Det hele begyndte faktisk i 2008, hvor vi blev bedt om at være maksimalt visionære i vores beskrivelse af en fremtidig afdeling. Udviklingen har næsten overhalet fantasien. Vi har en endnu større aktivitet på alle fronter, end selv vores mest spektakulære antagelser bød på i 2008.

De nye fysiske rammer har også skabt et bedre arbejdsmiljø med f.eks. stillezoner til bioanalytikerne, og robotter har overtaget det mest rutineprægede arbejde.

En del af Kvalitetsfondsbyggerierne
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er et af de første byggerier støttet af kvalitetsfondsbyggerierne i Region Hovedstaden.

I ombygningen er det nye Akuthus og Kvinde-Barn-Center (Nyt Hospital Herlev) indtænkt. Tanken er således, at der skal etableres rørpostsystemer imellem blandt andet Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og de nye bygninger, når de står færdige.

Læs mere på kvalitetsfondsbyggeriernes hjemmeside.

 

Fakta om Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

  • KMA varetager laboratoriediagnostik af infektionssygdomme. Inden for laboratoriediagnostik anvendes både klassiske og nye molekylærbiologiske metoder (herunder genteknologi) til påvisning af bakterier, virus, svampe og parasitter. Afdelingen analyserer også, f.eks. hvilken type antibiotika, der virker bedst mod den enkelte infektion.
  • Antallet af prøver er steget fra omkring 443.000 pr. år i 2013 til 660.000 pr. år 2018

  • Afdelingen analyserer prøver for Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital, primærsektor i Nord og Midt – ca. 800.000 borgere. Herudover undersøger KMA prøver for hudsvampe for hele Regionen.

  • KMA giver også klinisk rådgivning i forhold til diagnostik og behandling af infektioner til hospitalsafdelingerne samt de praktiserende læger.

  • KMA's infektionshygiejniske enhed overvåger, rådgiver og underviser i infektionshygiejne på hospitalerne og samarbejder med primærsektoren om det.

  • KMA's certificerede substratafdeling producerer dyrkningssubstrater til eget brug

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor