Regionen styrker hospitalets forskning med 9 mio. kroner

​​Forskning i type 1- og type 2-diabetes, skånsom kræftbehandling, astma, stomi, kunstige knæ og børneastma og -allergi modtager en stor bevilling fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.​​​

I alt har syv projekter på Herlev og Gentofte Hospital fået del i de regionale forskningsmidler, der uddeles for syvende år i træk. Der uddeles 25 mio. kroner fordelt på 29 projekter.

Kroniske børnesygdomme
Professor, overlæge Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center, modtager 825.000 kroner til at undersøge astma, allergi og eksem hos børn, og hvordan de kroniske børnesygdomme får en mere målrettet behandling.

Type 2-diabetes
Forskningsleder Hanne Konradsen, Forskningsenheden og Center for Diabetesforskning, modtager 600.000 kroner til at undersøge effekten af et veltilrettelagt forløb for patienter med type 2-diabetes, hvor behandlingsansvaret deles mellem den praktiserende læge og hospitalet.

Professor, overlæge, dr. med. Tina Vilsbøll, Center for Diabetesforskning, Medicinsk afdeling F, modtager 1,5 mio. kroner til et projekt, der skal identificere patienter, som har forhøjet risiko for at få hjerterytmeforstyrrelser som følge af blodsukkersænkende behandling.  Det vil give mulighed for at optimere behandlingen af netop denne type høj-risikopatienter – og forhåbentlig forebygge for tidlig død af hjertekarsygdom. 

Type 1-diabetes
Professor, overlæge Flemming Pociot, Børneafdelingen, modtager 500.000 kroner til et projekt, der undersøger genetikken hos gravide til børn med og uden type 1-diabetes. Desuden vil man sammenligne med genetikken hos børnene selv ved fødsel og sygdomsdebut. Dermed vil man kunne udvikle kost- og livsstilsanbefalinger til personer med forhøjet risiko for at udvikle type 1-diabetes.

Kræft
Juniorgruppeleder, biokemiker Daniel Hargbøl Madsen, Center for Cancer Immunterapi, modtager 825.000 kroner til at undersøge, hvordan en særlig type stromale celler påvirker kræftvækst og spredning.  Projektet vil også undersøge kroppens egne immuncellers evne til at genkende og dræbe kræftcellerne, og man håber på, at kunne udvikle en mere selektiv og skånsom behandling.

Kunstige knæ
Klinisk lektor, overlæge Anders Odgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling, modtager 3,5 mio. kroner til at undersøge og sammenligne behandlingspraksis for knæoperationer på tværs af landet for at føre videnskabeligt bevis for den bedste metode. Blandt andet vil der blive fokuseret på den forskellige anvendelse af delproteser.

Stomi
Forskningssygeplejerske, ph.d. Anne Kjærgaard Danielsen, Gastroenheden, forskningsfysioterapeut, M.Sc, Ph.D.​Anders Vinther, Afdeling O og hospitalslektor, seniorforsker Thordis Thomsen, Abdominalcentret, Rigshospitalet  modtager 1,2 mio. kroner til et MVU-projekt, der sætter fokus på frembulinger​ i forbindelse med stomi og deres indflydelse på patienternes liv gennem interviews, registerstudier og lodtrækningsforsøg. Som led i projektet udvikles et særligt træningsprogram målrettet mavemusklerne til patienter efter stomianlæggelse. Projektet undersøger, om målrettet fysisk træning kan have en forebyggende effekt. 

Skal gavne hele samfundet
Lars Gaardhøj (S), som er formand for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg siger, at det er en præmis for at modtage midlerne, at forskningen skal komme patienter og borgere til gode og gerne også have en bredere samfundsmæssig betydning.

”Forskerne gør en kæmpe forskel, når de udvikler nye sundhedsløsninger eller skaber en større forståelse for f.eks. OCD eller skizofreni. Men forskning handler også om at skabe vækst i samfundet. Den er med til at udvikle den regionale bio-sundhedsklynge i Københavnsområdet, og det er altså noget, man lægger mærke til i udlandet”, siger Lars Gaardhøj.

Redaktør