Region Hovedstadens Lederpris 2015 går til lederteam fra Børne- og Ungeafdelingen

​Prisen gives for en ekstraordinær ledelsesindsats og gik for andet år i træk til et lederteam fra Herlev og Gentofte Hospital. 

​Region Hovedstadens Lederpris belønner årets mest ekstraordinære ledelsesindsats på regionens hospitaler og virksomheder. I 2015 premieres hele to lederteams, der har gjort en markant forskel for hhv. børn/unge og KOL-patienter. Vinderne af lederprisen modtager 50.000 kr. som skal bruges på udvikling af afdelingen.

Se vinderfilmen

Har forvandlet rammerne for akut syge børn og unge
Det ene lederteam, der vinder Region Hovedstadens lederpris 2015 er ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen og ledende oversygeplejerske Merete Thomsen, Børne- og Ungeafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital.

Under svære forudsætninger har Eva Mosfeldt Jeppesen og Merete Thomsen skabt en velfungerende og tryg børnemodtagelse på Herlev og Gentofte Hospital. Børnemodtagelsen har fået udvidet de fysiske rammer, og der er indført en flowmaster-funktion, der betyder, at de mest syge børn kommer til først, samtidig med at alle børn hurtigt bliver fagligt vurderet forud for eventuel ventetid på behandling. 

Specialiseret forløb for sårbar patientgruppe
Eva Mosfeldt Jeppesen og Merete Thomsen står også bag etableringen af Center for Socialpædiatri, der sikrer et specialiseret tværfagligt forløb til en sårbar patientgruppe, nemlig børn og unge, der udviser fysiske tegn på manglende trivsel, men hvor årsagerne kan være komplekse. 

- Det er en stor ære at få den her pris. Vi arbejder for, at de svageste børn får en rigtig god behandling og pleje hos os, og det er vi glade for at blive belønnet for, siger Eva Mosfeldt Jeppesen.

Merete Thomsen supplerer:
 
- Det føles som en stor anderkendelse at få lederprisen. Vi har haft en direktion som støttede op om os gennem store udfordringer, og vi har et hold af medarbejdere i børnemodtagelsen som gør det helt fantastisk. 

Banebrydende ambulant behandling
Det andet lederteam, der vinder Region Hovedstadens lederpris 2015 er ledende oversygeplejerske Britt Holmgaard Andersen og ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen, Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital.

Britt Holmgaard Andersen og Thyge Lynghøj Nielsen har etableret et nytænkende og banebrydende tilbud til ambulante KOL-patienter på Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital. Rutinemæssige lægelige kontroller er afskaffet til fordel for en skræddersyet indsats for den enkelte patient. Projektet har forbedret den patientoplevede kvalitet og sætter patientens behov og situation i centrum – samtidig med, at det har frigivet ressourcer i afdelingen.

Bedre livskvalitet for KOL-patienter
Under Britt Holmgaard Andersen og Thyge Lynghøj Nielsens ledelse er der også skabt en række nye tiltag, der giver KOL-patienter livsbekræftende oplevelser og gør dem bedre i stand til at leve med en kronisk sygdom. Eksempelvis et højskoleophold, hvor KOL-patienter, der kan have problemer med at bevæge sig og trække vejret, lærer, hvordan man kan have et aktivt liv på trods af sygdommen. Andre initiativer er korsang og motionsløb for KOL-patienter. 

- Vi er meget stolte over den her pris. Men vi synes også, at vi bare gør det arbejde, der er nødvendigt. Vi er hele tiden forpligtet til at udvikle vores organisation til gavn for patienterne, siger Thyge Lynghøj Nielsen.

- Vi har nogle super gode medarbejdere, som bakker os op og som driver os hele vejen igennem. De deler vores engagement for en meget sårbar patientgruppe, som vi ønsker at give et godt ophold i det danske sundhedsvæsen, siger Britt Holmgaard Andersen.


Redaktør