Rødekors søger vågere

Røde Kors Vågetjeneste Herlev og Ballerup søger vågere til Herlev Hospital. Vågere kan tilkaldes af hospitalets sengeafsnit til at være til stede hos døende patienter, hvis de pårørende ikke kan være der.

Sengeafsnit på hospitalet har mulighed for at tilkalde en våger fra Røde Kors. Vågerens rolle er, som ordet siger, at våge over den døende – at give nærhed og tryghed i den allersidste tid. En våger må ikke give medicin, mad eller hjælpe med den sundhedsfaglige pleje af den døende. Vågerne er frivillige og ulønnede.

Røde Kors søger i øjeblikket flere vågere til Herlev Hospital. Er du intereseret, så kan du finde mere information på:Gode erfaringer med vågetjenesten

Vågetjenesten bliver mere og mere udbredt, og afdelingerne har rigtig gode erfaringer med vågerne, fx Hjertemedicinsk Afdeling.

- Vi har tilkaldt vågere til døende patienter, hvis der ikke er nogen pårørende, eller hvis de pårørende har svært ved at være til stede eller trænger til at komme ud af stuen, fortæller Marie Baastrup, afdelingssygeplejerske på Hjertemedicinsk Sengeafsnit.

Hvis der ikke er nogen hos en døende patient, kigger personalet til patienten så hyppigt, de kan, men på en travl afdeling kan det være svært at være der så meget, som man gerne ville.

- Vi synes ikke, nogen skal dø alene, så vi har mere ro, når vi ved, der er en våger hos den døende, siger Marie Baastrup.

Afdelingen har gode erfaringer med vågerne.

- De kommer hurtigt, sætter sig ind i patientens situation og kører det selv derfra. Vågerne er godt klædt på og er meget bevidste om deres egen rolle. De er ganske enkelt til stede hos den døende, holder en hånd, aer en arm og taler lidt, siger Marie.

Øget behov for vågere i fremtiden

Marie Baastrup forudser, at behovet for vågere bliver større fremover, og at afdelingen kommer til at bruge vågetjenesten mere og mere. Dels fordi patienterne bliver mere komplekse, dels fordi der er større fokus på at inddrage de pårørende også i den fase, hvor patienterne er døende.

- Som det er nu, ved de pårørende ikke, at vågerne findes. De kan føle sig forpligtet til at være hos deres døende familiemedlem mere, end de måske kan. Som personale kan vi blive bedre til at fortælle om muligheden, så vi i højere grad kan bruge vågerne som aflastning og støtte for de pårørende, siger Marie Baastrup.


Redaktør