Positiv udvikling i trivslen på Herlev og Gentofte Hospital

​Resultatet af arbejdspladsvurderingen viser, at der overordnet er fremgang på hospitalet, hvilket glæder hospitalsdirektør Anne Jastrup. Nu går arbejdet i gang med at omsætte resultaterne til konkrete indsatser.

Vent...

Langt størstedelen af medarbejderne på Herlev og Gentofte Hospital har besvaret APV´en, der som helhed viser fremgang på en lang række punkter. Blandt andet er den generelle tilfredshed med jobbet steget fra 3,8 til 4,0 i forhold til sidste måling fra 2017.

- Det er utrolig glædeligt, at vi siden den seneste arbejdspladsvurdering har haft fremgang på rigtig mange parametre. Det betyder, at det ser ud som om, trivslen er blevet bedre på en lang række områder siden 2017. Det er ret fantastisk, når man tænker på hvilke 15 måneder vi har været igennem med Covid19, og hvor anderledes et år det på alle måder har været, siger hospitalsdirektør Anne Jastrup.

Godt kollegaskab i top

Medarbejderne vurderer "godt kollegaskab" mest positivt og "anerkendelse og støtte" samt "generel tilfreds ligger næsthøjest. Resultatet viser også en nedgang i andelen af medarbejdere, der oplever krænkende adfærd, trusler om vold og vold, samt risiko for arbejdsulykker.
I den modsatte ende af skalaen er det tid til jobbet og indeklima og støj, som scorer lavest.

- På trods af den overordnede fremgang er der stadig områder vi skal arbejde med. Det vil både vi og de enkelte afdelinger nu analysere nærmere, så vi bedst muligt kan sætte ind, der hvor der er behov, siger Anne Jastrup.

Næste skridt

I løbet af den kommende tid vil ledere på de enkelte afdelinger involvere medarbejdere i en dialog, hvor man sammen finder ud af, hvor der skal ske forbedringer og hvordan. Sideløbende vil hospitalets VMU fastlægge overordnede indsatsområder.

- Jeg meget glad for, at så mange medarbejdere har besvaret APV´en. Det at vi når op på 85% giver et rigtig godt fundament for det arbejde der nu går i gang, nemlig at omforme resultaterne til konkrete indsatser. Og her er det vigtigt at ledere og medarbejdere i fællesskab tager handsken op og går ind i arbejdet, så vi kan sikre det bedst mulige arbejdsmiljø på hospitalet, siger medarbejderrepræsentant og næstformand i VMU, Kim Hessellund Olsen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor