Patienttilfredshed: Herlev og Gentofte holder niveauet

​Den fremgang hospitalet opnåede ved sidste undersøgelse af patienttilfredsheden bliver fastholdt i år. Det viser resultaterne af den årlige LUP-undersøgelse, som blev offentliggjort fredag.

Vent...

I store træk er resultaterne for både de akut indlagte, planlagt indlagte og de ambulante patienter svarende til resultaterne for 2017, hvor hospitalet gik væsentligt frem. Det gælder også de overordnede spørgsmål, om patienterne alt i alt har været tilfredse med deres besøg eller indlæggelse.

Den generelle tilfredshed dækker over udsving imellem de enkelte afdelinger, som også har forskellige udviklinger i forhold til tidligere års målinger. 

Det giver et billede af en tilfredshed, der for de ambulante patienter ligger på landsresultatet, mens resultatet for både planlagt indlagte og akut indlagte ligger under landsresultatet.

- "Det er godt, at vores arbejde generelt bliver bedømt positivt af vores patienter, og det overrasker mig heldigvis ikke. Samtidig er der en smule fremgang at spore blandt de akut indlagte, hvor vi også ligger fint i forhold til de øvrige hospitaler i regionen", siger hospitalsdirektør Klaus Lunding, og understreger at arbejdet med at hæve patienttilfredsheden fortsætter.

Fakta:

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. 

Undersøgelsen gennemføres af Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden på vegne af de fem regioner.

Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, at følge udviklingen over tid, og give input til kvalitetsforbedringer.

Spørgeskemaundersøgelsen bygger på svar fra 42.361 borgere i Region Hovedstaden, der har været behandlet i perioden august til oktober 2018.

De somatiske patienter er delt ind i tre grupper (antal svar i parentes): planlagt indlagte patienter (7.970 svar), akut indlagte patienter (9.551 svar) og ambulante patienter (24.840 svar).


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor