Patienterne ringer selv, når hjerterytmen skal måles

Uregelmæssig hjerterytme kan komme og gå, og derfor giver det værdi, at patienterne selv ringer og får en tid til måling med det samme, når hjertet laver unoder. Foreløbig har 50 patienter benyttet sig af ring-selv-ordningen på Afdeling for Hjertesygdomme.

Vent...

​Du synes, at hjertet slår underligt engang imellem. Du går til læge, men lægen kan hverken høre eller måle, at der er noget galt. Derfor bliver du måske henvist til hospitalet og en Holter-monitorering, som måler og optager hjertets impulser og rytme over fx 48 timer via et lille apparat og elektroder, som sættes på kroppen. 

Der er bare et problem. Nemlig at nogle patienter oplever rytmeforstyrrelserne periodisk og derfor ikke har glæde af Holter-monitoreringen, hvis de bliver indkaldt til montering af apparatet i en periode, hvor der ingen symptomer er ...

Det problem har man løst på Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, hvor patienterne ved første konsultation - eller hvis der ved den planlagte optagelse ikke var symptomer - får tilbud om efterfølgende selv at ringe og få en hurtig tid, når hjertet giver lyd fra sig.

- Vores oplevelse er, at den brugerstyrede Holter-monitorering giver patienterne tryghed. Nu kan de selv sige til, når de oplever rytmeforstyrrelser, og de har et telefonnummer, hvor de med det samme kan få fat på os og få en tid til måling oftest allerede samme dag, fortæller Klinisk udviklingssygeplejerske og leder af projektet, Margrethe Herning.

Ifølge hende giver det værdi for både for patient og hospital. Der er nemlig større sandsynlighed for, at målingen fanger det, patienterne oplever, og ikke skal gentages flere gange.

- Det gør at man ikke føler sig så syg

Nina Rosenørn er en af de patienter, som har benyttet sig af ordningen.  Hun ringede selv, da hun kunne mærke rytmeforstyrrelsen:

- Det er anden gang, jeg får målingen. Første gang havde jeg mange symptomer, og derfor blev forløbet med en Holter-måling sat i gang. Men da jeg blev indkaldt en måned efter, var der ingen symptomer. Forleden kunne jeg efter dage med symptomer selv ringe ind mandag morgen og få en tid allerede kl. 12 samme dag, siger hun og fortsætter:

- Det er virkelig smart og giver mening og stor fleksibilitet. Det giver også mere styring af eget forløb, og jeg synes, at det gør, at man ikke føler sig så syg og som patient, siger hun.

Den nye måde at gribe Holter-målingerne an på har desuden ført til, at sygeplejerskerne er ekstra dedikeret til opgaven. For dem giver det nemlig også god mening at møde patienten og sætte måleudstyr på, præcis når symptomerne optræder. 

Indtil videre har 50 patienter benyttet sig af det nye tilbud, og forventningen er, op til 200 patienter vil gøre brug af det årligt. 20 pct. af de 50 patienter har efterfølgende ringet og fået sat en hurtig måling i gang. De øvrige henvender sig givetvis, når og hvis de får symptomer. 

En stikprøvekontrol på 100 patienter inden og 100 patienter efter implementeringen af det nye tilbud viser, at antallet af undersøgelser, hvor man efterfølgende ikke kunne konkludere noget på baggrund af målingen, er halveret. 

I alt får omkring 2.000 patienter årligt foretaget en Holter-monitorering på Herlev og Gentofte Hospital.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor