Forskningsprojekt skal forbedre livskvalitet

Overlæge Kristoffer Marså og klinisk sygeplejespecialist Janni Mendahl arbejder hårdt for, at patienter med livstruende sygdom lever så godt som overhovedet muligt frem mod døden.

Vent...
Deres speciale er palliation, dvs. lindrende behandling. Først for cirka ti år siden begyndte man for alvor at interessere sig for også at hjælpe patienter med andre livstruende sygdomme end kræft. Kristoffer Marså startede enheden Lindrende Behandling her på hospitalet i 2017.

- Vi har haft patienter, som er blevet ladt i stikken, fordi man som samfund ikke har haft fokus på at hjælpe dem. Der har alt forlænge været fokus på diagnose og ikke på patientens behov. Men vi er heldigvis på vej mod et mere patientcenteret syn på palliation, understreger Kristoffer Marså, hvis håb også var, at enheden skulle i gang med at forske.

Nu er der netop søsat et forskningsstudie sammen med Hvidovre Hospital, hvor man undersøger den psykologiske belastning ved sygdommen KOL. I projektet deltager 90 patienter.

- I studiet har vi fokus på at forbedre patientens evne til at leve livet trods livstruende sygdom, og på at styrke evnen til sygdomsmestring. Patienterne følges af et tværfagligt team centreret om en ledsagersygeplejerske, som følger patient og pårørende i et liv med sygdom. Sygeplejersken kan sammenlignes med en rejsekammerat, som følger patienten, men som ikke bestemmer, og som støtter, men uden at styre, forklarer Janni Mendahl

I samtalerne med patienten tager man også tage hul på spørgsmålet om den sidste tid.

Der er tale om et randomiseret forsøg, dvs. at patienterne deles tilfældigt i to grupper, hvor den ene gruppe får den behandling, man hidtil har givet, mens den anden gruppe får specialiseret lindrende behandling.

Studiet er planlagt til at løbe indtil primo 2021. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor