Nyt velkomsttilbud skal hjælpe kræftpatienter godt i gang på Herlev Hospital

​Velkomstmøder hvor nye kræftpatienter og deres pårørende kan få svar på praktiske spørgsmål skal hjælpe med at skabe tryghed i en overgang, hvor der er meget at tage stilling til. Samtidig skal møderne gøre det nemmere for de nye patienter at fokusere på deres sygdom og behandling når de er til samtale med sundhedspersonalet.

Vent...

- En ny patient her på afdelingen vil typisk netop have fået sin kræftdiagnose, og skal inden for kort tid begynde i behandling, forklarer afdelingssygeplejerske Inge Holm Jensen fra Afdelingen for Kræftbehandling, og fortsætter. 

- Det indebærer et forløb med nye undersøgelser, blodprøvetagning, scanninger, samtaler og behandlinger, og dermed også en del praktik, som for nogle kan tage fokus fra det, det handler om, nemlig deres sygdom og behandling, forklarer hun.

Inge Holm Jensen er én af tovholderne bag velkomstmøderne, som nyhenviste kræftpatienter på Herlev Hospital de seneste måneder er blevet inviteret til.

- Vores erfaring er, at der til de første samtaler med sundhedspersonalet bruges tid på at afklare praktiske og logistiske spørgsmål – tid, der kunne være brugt bedre og mere fokuseret på at tale om sygdommen og behandling. Derfor håber vi, at vi med velkomstmøderne kan hjælpe patienterne med at skabe mere ro, sammenhæng og tryghed i en omskiftelig periode i deres liv, siger Inge Holm Jensen.

En god indgang for patienten

Hvert møde bliver holdt af to oplægsholdere, som primært er sygeplejersker med grundigt kendskab til afdelingen og kræftbehandling. De fortæller overordnet om, hvad man som patient kan forvente i forbindelse med forløb på kræftafdelingen – det handler både om de helt lavpraktiske elementer som parkering, mødetider og kontakt til afdelingen, men også om ordningen Patientansvarlig Læge.

Samtidig bliver deltagerne præsenteret for en kort film, hvor kræftpatienter fra afdelingens brugerpanel giver erfaringer om livet som kræftpatient videre, fortæller Inge Holm Jensen.

 

- Desuden har gæsterne selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. En del handler om praktiske forhold som eksempelvis parkering, men der kan også være spørgsmål omkring forskellen på behandling med stråleterapi og den medicinske behandling, forklarer hun.

 

Hvert år henvises der 4600 patienter til Afdelingen for Kræftbehandling, og foreløbig tegner det til at mellem 500 og 700 patienter og pårørende benytter sig af tilbuddet om velkomstmødet på årsbasis.

 

 – Både patienter og pårørende giver udtryk for at de er meget tilfredse med indholdet på møderne, og vi ser det som en god måde at forberede patienter og pårørende til et behandlingsforløb i afdelingen for kræftbehandling, siger Inge Holm Jensen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor