​​​​​​​​​​​​

Hele Nyt Hospital Herlev er nu åbnet

I weekenden den 17.-18. september åbnede anden og sidste del af hospitalets store nybyggeri, da blandt andet fødegang og operationsgang flyttede ind. 

Vent...


I 2021 slog Herlev Hospital dørene op til sit nye flotte byggeri, da Akutmodtagelsen og en række andre afsnit som de første flyttede ind i de nye bygninger. Det var en skelsættende begivenhed i hospitalets historie, ligesom det var en stor dag, da byggeriet officielt blev indviet af H.K.H. Kronprinsesse Mary.

​​I weekenden den 17.-18. september 2022 blev den resterende del af nybyggeriet taget i brug, da følgende afdelinger flyttede ind:

 • Behandling af Nyfødte
 • Dele af Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling
 • Dele af Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler

De er dermed blevet naboer til de afdelinger, som flyttede ind sidste år den 20. juni 2021:

 • Akutmodtagelse
 • Dele af Afdeling for Børn og Unge 
 • Dele af Afdeling for Mave,- Tarm- og Leversygdomme 
 • Dele af ​Afdeling for Medicinske Sygdomme 
(Filmen varer 55 sekunder og viser NytHospitalHerlev fra luften)

En moderne og imødekommende ramme

Nyt Hospital Herlev består af to bygninger - begge med en kvadratisk base på to etager med cirkelrunde etager ovenpå. I de cirkelrunde etager ligger sengeafsnittene, hvor der er indrettet knap 300 sengestuer/enestuer. Bygningerne skal skabe en moderne og imødekommende ramme for patienter, pårørende og personale. 


Hurtigere og mere præcise diagnoser i Akuthuset

Det store nye akuthus er den største af de to bygninger. Den rummer akutmodtagelse, intensivafsnit, akut operationsgang, opvågning, fødegang og flere store sengeafsnit med enestuer. 

Akutmodtagelsen er blandt andet indrettet med MR-skannere, CT-skannere og røntgen. Det betyder, at patienterne kan få en hurtigere og mere præcis diagnose og dermed også hurtigere blive behandlet af den rette specialist.

Der er etableret et rørpost-system i de nye bygninger, som skal sørge for, at der hurtigt kommer svar på blodprøver. Også det er med til at sikre patienter en hurtig udredning.

Fokus på hele familiens behov i Kvinde-Barn-Centeret

I det nye Kvinde–Barn–Center er der fokus på hele familiens behov. Indretningen på Afdeling for Børn og Unge skal skabe rammer for aktiviteter, trivsel og samvær med familien. 

Barselsgangen er indrettet med enestuer, så de nybagte familier kan få fred og ro, og der er også indrettet specialstuer til for tidligt fødte børn med plads til familien.

Grønne haver bidrager til helende og sanselig oplevelse

Nyanlagte haver og grønne områder skal bidrage til en helende og sanselig oplevelse. Der er i alt seks forskellige haver. For eksempel ’Grønnegården’, som med sine stisystemer, bænke og terrasse forbinder nybyggeriet med det eksisterende hospital. 

’Permahaven’, der rummer frugtbuske og træer, hvor man kan gå på jagt efter ribs, vilde hindbær, jordbær og brombær. Og ’Den røde have’, som er børnenes have, hvor der er plads til leg og grin, men også rum til mere stille fordybelse.  Foto fra'Den røde have'

Fra de første idéer i 2007 til åbning i 2021

De første idéer om Nyt Hospital Herlev opstod i forbindelse med Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007. Hospitalsplanen medførte, at Herlev Hospitals behandlingskapacitet blev udvidet betydeligt, primært ved at specialer og behandlingsfunktioner skulle samles her. 

I hospitalsplanen blev det bl.a. vurderet nødvendigt at etablere et nyt Kvinde-Barn-Center og en ny fælles Akutmodtagelse. I 2011 vandt Henning Larsen Architechts m.fl. projektkonkurrencen, og i 2014 blev første spadestik taget. 

En lang planlægnings- og byggeproces tog sin afslutning i juni 2021, hvor Nyt Hospital Herlev åbnede. Med det nye Akuthus og Kvinde-Barn-Center har Herlev Hospital udvidet med i alt 56.000 m2. ​ 

Nyt Hospital Herlev i fakta og tal

 • 56.000 m2
 • Akutmodtagelse
 • Børne- og Ungemodtagelse
 • Fødemodtagelse
 • Ca. 240 sengestuer i Akuthuset
 • Ca. 45 sengestuer i Kvinde-Barn-Centeret
 • Børneambulatorier
 • 11 fødestuer
 • 11 operationsstuer, heraf to til kejsersnit
 • 17 opvågningspladser
 • 20 intensivstuer, 2 traumestuer, 1 hjerteundersøgelsesstue
 • 3 CT-skannere, 1 MR-skanner, multifunktionsskanner og alm. røntgenudstyr
 • 2,25 mia. kr. kvalitetsfondsbevilling (dækker også udvidelse af Servicebygning mm.)
 • 1900 medarbejdere arbejder i de nye bygninger – dog ikke alle på daglig basisRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor