Nyt forslag til plan for regionens hospitaler

Høringsperioden for Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er nu afsluttet, og administrationen er klar med ændringsforslag til revisionen af hospitalsplanen. Den endelige beslutning bliver truffet på Regionsrådsmødet den 22. juni 2015.


Der har været stor interesse for Hospitals- og Psykiatriplan 2020, og administrationen har i perioden 4. februar til 24. april 2015 modtaget 105 høringssvar fra organisationer/større grupper, 122 høringssvar fra borgere (enkeltpersoner/par/familier) samt bidrag via debatforum og Facebook. 

Ændringsforslag fra administrationen

På baggrund af høringsprocessen foreslår administrationen, at følgende forslag indgår i revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020:

 • Kvinde-barn: Der skal arbejdes hen i mod en ensretning af optageområderne for kvinde-barn-specialerne (gynækologi, obstetrik og pædiatri).
 • Hudsygdomme og allergi: Regionens to afdelinger for hudsygdomme og allergi skal samles på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Bispebjerg).
 • Brystkirurgi: Regionens to brystkirurgiske afdelinger inklusive mammaradiologien og ledelsen af mammografiscreeningsprogrammet skal samles på Herlev og Gentofte Hospital (Herlev).
 • Kræft: Specialet klinisk onkologi (kræftbehandling) skal samles på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet (Blegdamsvej) og Herlev og Gentofte Hospital (Herlev).
 • Ortopædkirurgi: Den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (Frederiksberg) skal lukkes, opgaverne fra afdelingen skal fremadrettet varetages af regionens øvrige ortopædkirurgiske afdelinger, og de fordeles mellem afdelingerne efter optageområde.
 • Håndkirurgi: Varetagelsen af den specialiserede håndkirurgi fra hele regionen skal samles på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte) med undtagelse af enkelte funktioner, som fortsat varetages på Nordsjællands Hospital.
 • Urologi: Den urologiske aktivitet samles i to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet (Blegdamsvej) og Herlev og Gentofte Hospital (funktion på begge matrikler), hvilket betyder, at funktionen på Frederiksberg-matriklen lukkes.
 • Reumatologi: Regionens fire reumatologiske afdelinger samles til én afdeling ledet af Rigshospitalet (den sengebårne aktivitet for hele regionen bliver samlet på Glostrup-matriklen).
 • Psykiatri: Psykiatrisk Center København skal organisatorisk og fysisk sammenlægges med Psykiatrisk Center Frederiksberg.
 • Psykiatri: Psykiatrisk Center Glostrup skal organisatorisk sammenlægges med Psykiatrisk Center Hvidovre. 


Administrationen foreslår, at følgende forslag ikke indgår i revisionen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020:

 • Håndkirurgi: Samlingen af al elektiv og akut håndkirurgi på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte).
 • Karkirurgi: Lukning af den karkirurgiske funktion på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte).

Regionsrådet beslutter

Det er Regionsrådet, der træffer den endelige beslutning om, hvad der skal indgå i revisionen af regionens hospitalsplan på Regionsrådsmøde 22​. juni 2015. Ovenstående ændringsforslag er administrationens forslag.

Redaktør