​​

Ny professor skal forske i allergiske reaktioner, der rammer tusindvis af danskere

​Lene Heise Garvey tiltræder den 1. oktober som professor i dermato-venerologi (allergologi) med særligt fokus på anafylaksi og lægemiddelallergi ved Københavns Universitet og overlæge på Allergisygdomme klinik 1, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Hun er den første professor med særligt fokus på lægemiddelallergi i Nordeuropa.

Vent...

​-Det er en stor ære og anerkendelse for mig at blive udnævnt til professor. Jeg vil med dette professorat øge fokus på allergiske sygdomme til gavn for patienterne, og yderligere styrke afdelingens og hospitalets position indenfor allergologien generelt og lægemiddelallergien i særdeleshed, siger Lene Heise Garvey, speciallæge i anæstesiologi og fagområdespecialist i allergologi og siden 2017 klinisk forskningslektor.

Lene Heise Garvey har siden 2007 haft allergologi som forskningsområde, med fokus på at afdække mekanismer og risikofaktorer bag anafylaksi (livstruende allergiske reaktioner), samt bedre diagnostik og behandling af allergiske reaktioner på lægemidler.

- I min forskning fokuserer jeg på projekter som fører til resultater der er umiddelbart anvendelige i patientbehandlingen. Jeg ser frem til at udbygge vores forskergruppe i afdelingen, og etablere nye, og fremme eksisterende samarbejder, så vi kan sprede vores viden og gavne patienter med allergiske sygdomme lokalt, nationalt og internationalt.

Udvikling af ny metode med fokus på at afkræfte penicillinallergi

-Min seneste forskning har bl. a. drejet sig om flere aspekter af penicillinallergi, som mistænkes hos 10% af indlagte patienter, men som kan afkræftes hos 90% af disse. Hvis man har en penicillinallergi label, får man behandling med andre antibiotika, som ofte virker dårligere og øger risikoen for udvikling af resistente bakterier. Vi har udviklet metoder som hurtigere og mere effektivt afkræfter penicillinallergi, således at patienterne kan få den bedste behandling.

Systematisk udredning af patienter som udvikler livstruende allergiske reaktioner under operation

Lene Heise Garvey er også daglig leder af Dansk Anæstesi Allergi Center (DAAC) som siden 2010 har haft landsfunktion for udredning af patienter, der udvikler allergiske reaktioner under operation og bedøvelse.

-Vores mangeårige erfaring og systematiske tilgang til disse patienter har ført til at vores center er blandt de absolut førende i verden.

De sjældne og "skjulte" allergener – og en COVID-19 vaccine

Lene Heise Garvey har desuden specialiseret sig i allergi overfor sjældne og "skjulte" allergener såsom klorhexidin og fyldstoffer. Hendes ekspertviden kom f.eks i brug ifm. COVID-19 mRNA-vaccinerne, som indeholdt et fyldstof, der blev mistænkt for at udløse allergiske reaktioner.

-Det viste sig at fyldstoffet ikke var et problem, men det er et godt eksempel på, at det også kan være nødvendigt at have fokus på de mere sjældne og "skjulte" årsager til allergi, siger Lene Heise Garvey

Også specialeansvarlig overlæge Lone Winther på Allergisygdomme klinik 1, glæder sig over udnævnelsen:

-Vi er både stolte af og glade for, at Lene har fået et professorat dedikeret til den kliniske allergologi. Allergologi blev nedlagt som speciale for mange år siden, så der er en vigtig signalværdi i, at der nu er oprettet et professorat, som kan promovere allergologien, hvilket vil være til stor gavn for den samlede patientbehandling af de tusindvis af danskere, der har allergi.

Fakta

Lene Heise Garvey er 54 år, uddannet læge ved University of Bristol, England 1994. Speciallæge i anæstesiologi 2006 og Fagområdespecialist i allergologi 2012. Næstformand i Dansk Selskab for Allergologi, Sekretær i Drug Allergy Interest Group i European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), Bestyrelsesmedlem i ISPAR (International Suspected Perioperative Allergic Reactions Group) samt medlem af World Allergy Organization Drug Hypersensitivity Reactions committee.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor