Ny professor med fokus på forebyggelse af astma og allergi

​Afdelingslæge Bo Chawes, Herlev og Gentofte Hospital, er netop tiltrådt som professor i pædiatri ved Københavns Universitet. Professoratet forventes at kunne danne basis for individualiseret forebyggelse og behandling af astma og allergiske sygdomme i barndommen

Vent...

I professoratet vil Bo Chawes have særlig opmærksomhed på astma og allergi hos børn. Hans funktion vil være delt mellem klinisk arbejde på Afdeling for Børn og Unge og forskning på Dansk BørneAstma Center, Herlev og Gentofte Hospital.

 

- Jeg er optaget af den store gruppe af børn og unge, der lider af luftvejsinfektioner, astmatisk bronkitis og astmaanfald. En gruppe der også i den seneste tid har været højaktuel. Mit fokusområde er forebyggelse af astma og allergi – både når det gælder forebyggelse af at disse sygdomme opstår, forebyggelse af opblussen af sygdom, og bedre behandling af akut opblussen af sygdommene, siger Bo Chawes.

 

I professoratet vil han fortsætte arbejdet, der bl.a. sker ved hjælp af de unikke COPSAC-fødselskohorter, der gør det muligt for forskerne, at følge en stor gruppe børns udvikling når det gælder astma og allergi.

​Nyt studie skal hjælpe børn med astmatisk bronkitis

- Desuden vil jeg fokusere på kliniknær forskning med inddragelse af de store patientpopulationer på Herlev og Gentofte Hospital og øvrige børneafdelinger. Dette vil i første omgang være udførelse af et stort randomiseret studie med azithromycin og højdosis D-vitamin til hospitaliserede børn med astmatisk bronkitis for at forkorte deres indlæggelse og forebygge nye indlæggelser. Det er et studie, der har potentiale til at ændre internationale retningslinjer for behandling af en stor gruppe børn, forklarer han, og fortsætter:

 

- Jeg er utrolig glad for tildelingen af professoratet og føler mig lidt som "et barn af Herlev og Gentofte Hospital", hvor jeg har arbejdet størstedelen af min karriere inklusiv de seneste 4 år i en seniorforsker delestilling finansieret af hospitalets interne forskningspulje, siger Bo Chawes.

​Styrkelse af dansk og international pædiatrisk forskning

Udnævnelsen af Bo Chawes glæder også ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen fra Afdeling for Børn og Unge. Hun fremhæver, at professoratet forventes at kunne danne basis for individualiseret forebyggelse og behandling af astma og allergiske sygdomme i barndommen. Og at det samtidig vil være en styrkelse af både dansk og international pædiatrisk forskning.

 

- Forekomsten af astma og allergi hos børn og unge har gennem de seneste årtier været stigende og udgør nogle af de hyppigste kroniske sygdomme i aldersgruppen. Vores afdeling har højt specialiseret funktion indenfor pædiatrisk astma og allergologi - en funktion som varetages i tæt samarbejde med Afdeling for Hud og Allergi med mulighed for at patienterne følges i et sammenhængende patientforløb hele livet, siger Eva Mosfeldt Jeppesen og fortsætter:

 

- Med professoratet sættes der nu yderligere fokus på at koble forskningen til klinikken, så de banebrydende resultater, der er opnået indenfor børneastma i COPSAC-fødselskohorterne, kan efterprøves og implementeres i klinikken. Vi ser frem til at også de allergiske sygdomme, som er så rigt repræsenteret i afdelingen, udforskes nærmere til glæde for den samlede patientbehandling, siger Eva Mosfeldt Jeppesen.

 

Fakta:

Bo Chawes er uddannet læge i 2005, ph.d. i 2011, dr.med. i 2016 og speciallæge i pædiatri i 2016​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor