Ny ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling

​Det er en erfaren forsker, der fra 18. maj træder ind i afdelingsledelsen i den fusionerede Klinisk Biokemiske Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Siden 2005 har hun arbejdet og taget sin speciallægeuddannelse i klinisk biokemi på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Hun tog sin lægevidenskabelige kandidateksamen i 2002 fra Københavns Universitet.

40-årige Pia Kamstrup er i forskergruppen bag Herlev Østerbroundersøgelsen, der med 100.000 deltagende borgere leverer uvurderlige data til bl.a. forskningen i arvelige risikofaktorer for hjertekarsygdomme. Det var også den store befolkningsundersøgelse, der leverede data til Pia Kamstrups ph.d. om lipoprotein (a) og sammenhængen med hjertekarsygdom, som hun færdiggjorde i 2008.

I øjeblikket arbejder hun bl.a. med at teste et middel til at sænke lipoprotein(a) niveauet og på sigt risikoen forbundet med høje niveauer.

En identitet – to matrikler
I fremtiden skal hun ikke blot forske, men skal sammen med de to ledende bioanalytikere Eva Reinholdt og Kristina Rasmussen få de to afdelinger i Herlev og Gentofte til at smelte sammen med en fælles identitet – på to matrikler. Dertil kommer, at Gentofte-staben på 59 medarbejdere bliver udvidet med 13 fra Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL). RHEL nedlægges og laboratorie- og analysefunktionen vil fremover blive varetaget af hospitalernes laboratorier og fordeles svarende til de medicinske optageområder.

Som klinisk biokemiker har Pia Kamstrup altid lagt vægt på samarbejdet – både med andre faggrupper og andre afdelinger under devisen "kunden i centrum".  Den nye afdelingsleder har også erfaring for samarbejde og forhandling som tillidsrepræsentant og lønforhandler for Yngre Læger på Herlev Hospital.

Hospitalsdirektør Klaus Lunding er sikker på, at Pia Kamstrup er den rette til sammen med de to ledende bioanalytikere at gennemføre fusionen.

"Jeg tror på, at hun både kan fastholde og videreudvikle effektivitet og kvalitet i rutinedriften på begge matrikler. Samtidig vil hun bidrage til et godt arbejds-, undervisnings- og vejledningsmiljø, ligesom hun stadig vil værne og bidrage til forskningen på begge matrikler," siger Klaus Lunding.

"Jeg glæder mig til sammen med mine to dygtige kolleger i afdelingsledelsen at stå i spidsen for fusionen mellem Gentofte og Herlev – og ikke mindst vores nye medarbejdere fra RHEL," siger Pia Kamstrup.

Privat bruger den nye ledende overlæge det meste af sin tid på familien med tre børn på 13, 11 og 5 år og skulle der være tid til overs, så løber hun gerne en hyggetur eller læser en bog.

 

 

Redaktør