Ny forskning ændrer på forestillingen om det gode kolesterol

​Der er langt højere dødelighed blandt mennesker med høje niveauer af, hvad der bliver kaldt "det gode kolesterol". Det viser et studie fra Herlev og Gentofte Hospital. Resultatet bør give anledning til at ændre opfattelse af kolesterol, mener en af forfatterne bag. 

Det gode kolesterol. Sådan har man i mange år kaldt HDL, og det har været den gængse opfattelse, at jo mere af det gode kolesterol i blodet des bedre.

Nu viser forskning fra Herlev og Gentofte Hospital, at HDL måske ikke er så godt, som tilnavnet siger. Forskningen viser nemlig, at mennesker med meget høje mængder af HDL i blodet har over 65 pct. højere dødelighed end mennesker med et almindeligt HDL-niveau.

- Resultatet bør give anledning til, at vi ændrer opfattelsen af det såkaldte gode kolesterol, siger professor Børge Nordestgaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, en af forfatterne bag studiet.

I studiet kunne forskerne vise, at mennesker med ekstremt høje niveauer af HDL i blodet har højere dødelighed end mennesker med almindelige niveauer. Værst var det for mændene, hvor dødeligheden var 106 pct. højere end i normalgruppen, mens der hos kvinderne var en højere dødelighed på 68 pct.

 

Måle på andet end HDL

Data til undersøgelsen stammer fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen og Østerbro-undersøgelsen, og er sammenkørt med data om dødsfald fra CPR-registrene. Personerne er fulgt i omkring seks år, og der er data fra mere end 10.500 dødsfald.

Ud over at påvise højere dødelighed blandt mennesker med ekstremt høje niveauer af HDL, har studiet også vist højere dødelighed blandt mennesker med ekstremt lave niveauer.

- Resultaterne tyder på, at vi i forskningen, på hospitalerne og hos den praktiserende læge skal måle på andet end HDL for at få en indikation af sundhed. HDL er små lipoproteiner i blodet, og måske skal vi lkigge på noget større, fx niveauer for triglycerid eller den anden type kolesterol, LDL, siger Børge Nordestgaard.  

Studiet er lavet på data og kan forklare den statistiske sammenhæng mellem dødelighed og HDL-niveauer. Det giver derfor ikke en forklaring på, hvorfor der er højere dødelighed blandt mennesker med enten ekstremt høje eller ekstremt lave niveauer af HDL.

Læs om studiet i European Heart Journal.

 

Fakta

  • HDL har haft tilnavnet det gode kolesterol
  • LDL har haft tilnavnet det dårlige kolesterol
  • Et ekstremt højt niveau af HDL er for mænd på mere end 3,0 mmol/L og meget højt niveau er 2,5-2,99 mmol/L. For kvinder er et ekstremt højt niveau mere end 3,5 mmol/L.
  • Undersøgelsen viste, at 0,4 procent af mændene og 0,3 procent af kvinderne havde ekstremt høje niveauer. Desuden havde 1,9 procent af mændene meget høje niveauer.


Redaktør