Nu tester danske forskere for første gang effekten af hydroxyklorokin og antibiotika på COVID-19-patienter

​Studiet skal afklare om en kombination af antibiotika og malariamedicinen hydroxyklorokin kan hjælpe patienter med COVID-19. Forsøget inddrager lungepatienter på en række danske hospitaler, og resultaterne vil være klar i maj.

Vent...

Der har været stor opmærksomhed omkring effekten af hydroxyklorokin i behandling af patienter med COVID-19. Nu tester danske forskere på en række hospitaler om midlet i kombination med et antibiotikum kan gøre indlæggelsestiden kortere og reducere risikoen for at patienterne får brug for behandling på intensiv afdeling.

Studiet, som er finansieret af Novo Nordisk Fonden, udgår fra det danske lungeforskernetværk COP:TRIN. Det er forskningsansvarlig overlæge Jens-Ulrik Stæhr Jensen fra Herlev og Gentofte Hospital, som står i spidsen for studiet.

- Der findes endnu ikke en effektiv behandling af COVID19-patienter som kan forhindre komplikationer såsom lange indlæggelser, død og respiratorbehandling. Derfor er det vigtigt, hurtigst muligt, at få dette testet, så vi evt. kan tilbyde patienterne effektiv behandling, bedre chancer for overlevelse og at undgå et så svært lungesvigt at man havner på intensivafdeling, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen.

Han fremhæver også kvaliteten af studiet, som vil inddrage over 200 patienter med COVID19.

- De hidtidige studier, der er lavet af hydroxyklorokin, har været enten laboratoriestudier eller meget dårligt designede observationsstudier og enkelthistorier om patienter der kom sig. Vores studie, som er et såkaldt "randomiseret kontrolleret studie" (lodtrækningsstudie) vil kunne sige med meget høj sikkerhed om behandlingen virker eller ikke virker, forklarer han.

De første patienter er inkluderet og resultaterne vil være klar i løbet af maj.

Fakta:

De to midler, der testes i kombinationsbehandlingen, er hhv. Azithromycin og Hydroxyklorokin.

Azithromycin er et antibiotikum, som har vist effekt i en række studier i de senere år til at reducere indlæggelseskrævende forværringer i KOL og astma.

Hydroxyklorokin er et lægemiddel som har været kendt siden 1934, og som bruges som et anti-inflammatorisk middel ved gigtsygdomme og som forebyggelse og behandling af malaria.

 

Studiet er baseret i et lungeforskernetværk (www.coptrin.dk) og har deltagelse af lungelæger og lungesygeplejersker, infektionsmedicinere, hjertelæger og intensivlæger fra Herlev og Gentofte Hospital, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Slagelse Hospital, Roskilde Hospital, Odense Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet.

 

Kontakt:

Herlev og Gentofte Hospital, pressekonsulent Andreas Bennekou, 38 67 30 40


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor