Nu indføres verdens første evidensbaserede triagesystem i akutmodtagelsen på HGH

​1. december tog Akutmodtagelsen det nye system til at risikovurdere og prioritere patienterne i brug. I-DEPT, som systemet hedder, inddrager i højere grad sygeplejerskernes kliniske vurdering, som i kombination med en algoritme, der tager udgangspunkt i patientens vitalparametre, er grundlaget for den rækkefølge patienterne behandles i.

Vent...

- I en travl akutmodtagelse er det afgørende at vi på den mest sikre og effektive måde får allokeret ressourcerne hen, hvor der er mest brug for dem. I traditionelle triagesystemer tages der ikke højde for hvilken sygdom patienten har, hvordan patienten plejer at være og et eventuelt konkret kendskab til den enkelte patient. Med I-DEPT får sygeplejersken mulighed for at individualisere triageringen baseret på sin faglige kunnen og erfaring, og på den måde lave en risikovurdering, der passer til den enkelte patient, siger læge og ph.d.-studerende Nicoline Jørgensen, der er praktisk ansvarlig for I-DEPT- implementeringen på Sjælland.

- Dertil kommer at I-DEPT bygger på resultater fra et tidligere forskningsprojekt, der er lavet som et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital og på den måde er videnskabeligt dokumenteret med et lodtrækningsforsøg, som det eneste triage-system i verden, supplerer en anden af projektets læger, ph.d.-studerende Pernille B. Nielsen.

Sygeplejerskens faglighed i front 

Indtil nu har det fungeret sådan, at når patienter kommer til akutmodtagelsen, så fortæller de om deres symptomer og får bl.a. målt deres puls, blodtryk, åndedræt og temperatur. Ved hjælp af de data, sammenholdt med patientens primære symptom, bruger sygeplejersken en algoritme og kommer frem til en værdi og en farve, der repræsenterer, hvor alvorlig situationen er, og hvor hurtigt patienten bør ses af en læge.

Men nu skal den kliniske vurdering fra personalet spille en større rolle, og det glæder medicinsk akutsygeplejerske på Herlev og Gentofte Hospital, Malte Bryne.

- Det er fantastisk. Vi får lov at bruge vores faglighed og erfaring i højere grad. Tidligere var det ”bare” at følge et skema, nu er vores faglighed i højere grad i brug. I forhold til nyuddannede sygeplejersker, så kræver det noget oplæring af dem, og det første stykke tid kan der være behov for at spørge en mere erfaren kollega hvis der er tvivl. Men jeg synes det fungerer, og det at vi bliver ”tvunget” til at bruge det kliniske blik, ser jeg som noget positivt og udviklende, siger han.

Det kliniske blik virker 

Når man bruger I-DEPT-algoritmen foregår det ved, at alle patienter på 18 år eller over, bliver risikovurderet i henhold til basale værdier og ud fra disse tildeles en farve fra grøn til rød. Herefter skal triageringssygeplejersken, ud fra en klinisk vurdering, afgøre om patienten skal fastholde den tildelte triagefarve eller triageres maksimalt to trin op eller ét trin ned.

De eksisterende fast-definerede symptom- og kontaktårsagskort erstattes således til fordel for en mere individualiseret vurdering af patienten. I-DEPT kan på denne måde være medvirkende til en endnu mere hensigtsmæssig prioritering blandt patienterne.

- Det er gentagne gange vist, at sundhedspersonales ”kliniske blik” er rigtigt godt, og jeg tror derfor det er helt rigtigt at give det langt mere plads i vurderingen af akut syge patienter, siger professor i akutmedicin Kasper Iversen, der er én udviklerne af det nye system.

Han suppleres af sygeplejerske Helle Ipsen fra Akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus, der var de første til at implementere I-DEPT.

- Med det ”kliniske blik” kan sygeplejersken i langt højere grad inddrage ikke-målbare parametre, såsom velkendte sygdomsbilleder, den umiddelbare vurdering af patienten, klinisk intuition og praksiserfaring, siger hun.

FAKTA:

I-DEPT er udviklet i København af blandt andre professor Kasper Iversen, og blev for 5 år siden testet i mindre skala på Bispebjerg og Herlev Hospital. Resultatet viste, at I-DEPT ikke var dårligere end den eksisterende model, og bedre til at identificere patienter med et akut behandlingsbehov, og bedre til at forudsige dødelighed.

Akutsygehuset i Nykøbing Falster implementerede det i oktober, mens akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte er det første sted i Region Hovedstaden det implementeres. Planen er at triagesystemet løbende implementeres på alle akuthospitaler i Region H, samt i Region Sjælland.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor