Nertila leder efter tidlige tegn på kommende hjertestop

En del patienter, som helt uventet får hjertestop uden for hospitalet, har faktisk haft kontakt med en læge i tiden op til hjertestoppet. Dog uden at der blev fundet tegn, som pegede i retning af et forestående hjertestop. Læge og ph.d.-studerende Nertila Zylyftari, Herlev og Gentofte Hospital, leder sammen med sine forskerkolleger efter de tidlige advarselstegn før et hjertestop. Finder man tegnene, kan man måske fange dem, der er i risikogruppen, før ulykken sker.

Vent...


​”Hjertestop udenfor hospitalet er et af de største sundhedsproblemer på verdensplan med høj dødelighed. Hvert år er der i Danmark næsten 3.500 hjertestop, som sker uden for hospitalerne, og kun omkring 10 pct. overlever. Fordi dødelighed er så høj, er det vigtigt at identificere de patienter, som er i risiko for et hjertestop, allerede før det sker”, forklarer læge og ph.d.-studerende Nertila Zylyftari, som arbejder og forsker på Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital og på Nordsjællands Hospital. 

Øget opmærksomhed om tidlige tegn

Nertila og hendes forskerkolleger laver et registerbaseret studie af data fra Dansk Hjertestopregister. De fokuserer på tiden umiddelbart op til hjertestoppet:

”Der er få studier inden for området forebyggelse af hjertestop og det er svært at identificere patienterne. Men vi håber, at vi kommer et skridt hen ad vejen og kan skaffe viden om, hvad der er sket før hjertestoppet og hvilke symptomer, patienterne havde, så vi kan blive bedre til at identificere dem, der er i risiko for hjertestop”, siger Nertila Zylyftari og fortsætter:

”Vores vision er at kunne forebygge, men projektet handler mere om at opbygge viden og skabe opmærksomhed om, hvad der sker før et hjertestop, så andre studier kan bruge denne viden til at komme videre med forebyggelse. Nøglen til at forbedre overlevelsesraten er at skabe opmærksomhed om de tidlige tegn både i befolkningen generelt og blandt sundhedspersonale for på den måde identificere patienterne tidligere i forløbet”.

Flere muligheder for at forske i Danmark

Nertila Zylyftari kommer fra Albanien, men flyttede til Firenze i Italien og uddannede sig til læge. I 2018 flyttede hun til Danmark:

”Jeg var nysgerrig og ville gerne lære mere. Jeg synes, at strukturerne i Italien er mere hierarkiske end i Danmark, hvor der er flere muligheder som yngre læge for at forske og samarbejde med kolleger. Og så er work-life-balance også bedre i Danmark, mener Nertila og forklarer, hvorfor hun valgte netop Danmark:

”Jeg har altid tænkt, at Skandinavien var noget for mig. Der ud over bor min gode veninde, som jeg læste medicin sammen med, i Danmark. Hun kom herop før mig og hun inspirerede og støttede mig til at starte et nyt liv her i Danmark”, fortæller Nertila Zylyftari. 

Efter blot tre år i landet taler og skriver Nertila flydende dansk, men det har ikke været helt nemt at nå dertil:

”At komme fra et andet land og forske har ikke været helt let. For mig var det første år svært, fordi jeg både skulle lære dansk og at programmere. Desuden tager forskning tid, og der er dage, hvor det føles, som om man ikke kommer nogen vegne. Her er det vigtigt at holde fast, og jeg har været glad for processen, selv om det kan være hårdt”, siger Nertila Zylyftari.

Ud af komfortzonen

Et hjertestop har store konsekvenser for både den enkelte, pårørende, samfund og arbejdsmarked. Nertila vil gerne via sin forskning bidrage med ny viden, som kan hjælpe patienter og samfund:

”Jeg har altid været nysgerrig, og forskning giver mig mulighed for at arbejde med nogle af de problemstillinger, man møder i det kliniske arbejde som læge. Det er udfordrende, fordi man bevæger sig ud af sin komfortzone. Men man vokser jo med opgaven”, siger Nertila, som også er glad for det tværgående forskningssamarbejde:

”Jeg er glad for at kunne samarbejde på tværs af afdelinger og hospitaler og med Akutberedskabet og statistikere. Jeg har lært meget og det har været en stor støtte i forhold til at komme videre med mit projekt”.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor