Nyt studie skal vise om hjertescanninger kan afsløre tidlige tegn på sygdom hos patienter med type 2-diabetes

​Ved brug af avanceret billeddiagnostik vil læge og ph.d.-studerende Mats Højbjerg Lassen, Herlev og Gentofte Hospital, finde tidlige tegn på hjertesygdom hos patienter med type 2-diabetes.  Håbet er, at det kan gøre det muligt, tidligt at identificere patienter i risiko.

Vent...

Patienter med type 2 diabetes har større risiko for at få hjertekarsygdomme, herunder hjertesvigt, end baggrundsbefolkningen, men den tidlige påvirkning af hjertets funktion er ikke fuldstændig belyst.

Derfor er det et af målene med Mats Højbjerg Lassens ph.d.-studie, som Hjerteforeningen har bevilliget 1,7 millioner kr. til.

 

- Formålet med mit ph.d.-studie er at bruge avanceret billeddiagnostik, som rubidium-PET/CT og ultralydsscanning af hjertet, til at finde tidlige tegn på hjertesygdom hos patienter med type 2 diabetes uden kendt hjertesygdom. Målet er at lære mere om hvordan diabetes tidligt påvirker hjertet inden det giver symptomatisk hjertesygdom. Hvis man kan diagnosticere tidlig hjertepåvirkning i patienter med diabetes før de får symptomer kan man hurtigere skride ind med behandling og forhåbentlig vende den patologiske udvikling i hjertet, forklarer Mats, der er ansat på Afdeling for Hjertesygdomme.

 

Foto: Mats Højbjerg Lassen har modtaget et 3-årigt ph.d.-bevilling fra Hjerteforeningen til forskning i sammenhæng ml. diabetes og hjertesygdomme.


Studiet skal også afklare om man potentielt kan bruge ultralydsscanning af hjertet, som er en billig, tilgængelig og ikke-invasiv undersøgelse, til at identificere høj-risiko patienter, hvis man ved hvad man skal kigge efter. Og det er netop et af studiets formål at finde og isolere de tydeligste risikomarkører for hjertekarsygdom, for at hjælpe klinikere med at finde de patienter, der er i høj risiko.

 

Som led i studiet skal Mats Højbjerg Lassen være 1 år i USA ved Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School for at samarbejde med et af deres hjerteforskningsteams.  Håber er at det kan åbne muligheden for et tættere samarbejde om kardiovaskulære komplikationer til diabetes fremover mellem vores institutioner. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor