Mindre tilbagegang i patienttilfredsheden for indlagte og akutte patienter

​Resultatet af den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed for 2016 er netop offentliggjort. Herlev og Gentofte Hospital har oplevet en mindre tilbagegang på nogle områder, og der er sat initiativer i gang for at forbedre tilfredsheden.

Hvert år laves der en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse over, hvordan patienterne oplever deres undersøgelser og behandlinger på hospitalerne. Resultaterne for 2016 er netop offentliggjort, og Herlev og Gentofte Hospital er overordnet på niveau med 2015 for de planlagte kontrolbesøg, mens der er en mindre samlet tilbagegang på tilfredsheden for de akutte og planlagte patienter.

Alt i alt er patienternes tilfredshed dog på niveau med 2015 for de akutte patienter og kontrolforløbene.

Undersøgelsen er foretaget i perioden efter, Herlev og Gentofte Hospital indførte det nye patientjournalsystem Sundhedsplatformen. Implementeringen har været krævende, og det afspejler sig i patienternes tilfredshed.

På Herlev og Gentofte Hospital er der sat en række initiativer i værk, så der bliver arbejdet målrettet på, at patienterne føler sig godt behandlet. Der er fx særligt fokus på temaer som patientinddragelse.

Fakta 

  • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. 
  • Undersøgelsen gennemføres af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden på vegne af de fem regioner.
  • Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer.
  • Formålet med LUP er at give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.
  • Formålet med LUP er at kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid.
  • Spørgeskemaet er udsendt til i alt 73.063 borgere i Region Hovedstaden, der har været behandlet i perioden august til oktober 2016. Af dem har 42.832 svaret. 
  • Patienterne er delt ind i tre grupper (antal svar i parentes): planlagt indlagte patienter (7.494 svar), akut indlagte patienter (9.963 svar) og ambulante patienter (25.375 svar).

Læs mere om undersøgelsen her

Redaktør