Millionbevilling til Dansk BørneAstma Center

​Dansk BørneAstma Center har modtaget 2 millioner fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS).

Vent...

​Dansk BørneAstma Center med professor og overlæge Hans Bisgaard i spidsen har for nylig gjort et gennembrud i den primære forebyggelse af astma, som i dag rammer 20 % af alle børn i førskolealderen i den vestlige verden. De viste i et randomiseret kontrolleret klinisk forsøg med 700 mor-barn-par, at fiskeolietilskud (n-3 langkædede flerumættede fedtsyrer) under tredje trimester af graviditeten nedsatte astma og luftvejsinfektioner hos børnene med ca. 30 % fra fødslen og frem til 5 års alderen. Børnene er blevet fulgt tæt siden graviditeten, og det har bidraget til en unik og meget omfattende mængde data og biologiske prøver omkring deres helbred med særligt fokus på astma, allergi og atopisk eksem.

Opfølgningsstudie

Bevillingen skal bruges til at gennemføre en omfattende opfølgning af de 700 børn ved 8 års alderen for at forstå de langsigtede virkninger af fiskeolietilskud i graviditeten på astma, allergi og atopisk eksem. Opfølgningsstudiet vil også fokusere på andre sundhedsmæssige parametre såsom neurologisk og kognitiv udvikling i skolealderen, hvor det er muligt at lave en mere præcis og dybdegående karakterisering af børnene.

Formålet med projektet er at få en forståelse af langtidseffekterne af fiskeolietilskud og på baggrund af resultaterne give kliniske anbefalinger til gravide kvinder.

Du kan læse mere om Dansk BørneAstma Center på hjemmesiden: copsac.com

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor