Millionbevilling skal forbedre behandlingen af KOL

​Bedre behandling med færrest muligt bivirkninger til de hårdest ramte patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det er målet for overlæge Jens-Ulrik Stæhr Jensen, der er modtager af den næsten 10 mio. kr. store bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Vent...

Det er i dansk sammenhæng en af de største bevillinger til KOL-forskning nogensinde, og det har stor betydning, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen, der er overlæge på Herlev og Gentofte Hospital og modtager bevillingen på vegne af 10 danske lungemedicinske afdelinger i netværket COP:TRIN.

- KOL er en af de største og farligste folkesygdomme, vi har, og en stor del af den voksne befolkning er ramt af denne sygdom, som giver overdødelighed, mange indlæggelser og en lang række komplikationer. De behandlinger, man ofte bruger, giver forholdsvis mange bivirkninger. Der er derfor hårdt brug for ny viden om sygdomsmekanismer, der fører til indlæggelseskrævende forværringer, og for nye behandlinger og behandlingsstrategier, som kan gøre livet bedre og mere sikkert for disse lungepatienter, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen.


Behandling tilpasset den enkelte

I projektet vil han teste nye tilgange til behandlingen af sygdommen, og sigter bl.a. mod at mindske antallet af forværringer – de såkaldte exacerbationer – og hyppigheden af lungebetændelser hos patienter med KOL.

Det skal ske ved at afprøve to nye strategier i behandlingen. Den ene involverer en mere personaliseret tilgang til patientens behandling, hvor man ved at måle en række biomarkører og tilpasse behandlingen derefter, forventer at kunne nedbringe brugen af inhaleret binyrebarkhormon markant.

- Vi regner med at kunne skære op til 80 % af forbruget af det inhalerede binyrebarkhormon, og dermed også kunne undgå nogle af de bivirkninger, stoffet kan give, siger Jens Ulrik Stæhr Jensen.

Bedre forståelse af sygdommen

Samtidig vil han undersøge de mekanismer, der ligger til grund for sygdommens udvikling. Han vil blandt andet undersøge om et evt. svingende blodtryk i lungekredsløbet spiller ind på om der opstår forværringer, og om blodtrykssænkende medicin i givet fald vil kunne bruges i behandlingen.

Bevillingen er en del af Forskningslederprogrammet hos Novo Nordisk Fonden, som støtter fremragende forskningsledere på forskellige karrieretrin.

- Vi er meget taknemmelige både på patienternes og egne vegne for denne bevilling, som uden tvivl vil føre til resultater, der kan bruges internationalt såvel som nationalt i indsatsen for bedre behandling til patienter med KOL, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen.


Fakta:

·         KOL er en af de hyppigste kroniske sygdomme i Danmark

·         Man skønner, at omkring 300.000 mennesker i Danmark har KOL, heraf har cirka 50.000 svær KOL


Pressekontakt:

Herlev og Gentofte Hospital via pressekonsulent Andreas Bennekou – 38673040 / andreas.bennekou@regionh.dkRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor