Mennesker med astma har højere risiko for infektioner

​Blodforgiftning, urinvejsinfektioner og infektioner i huden kan være følgesygdomme for mennesker med astma. Det viser ny forskning fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital.

​Mennesker med astma har højere risiko for lungebetændelse og andre infektioner i lungerne. Det har længe været kendt. Nu viser ny forskning fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, at risikoen for infektioner rammer langt bredere i kroppen end blot i lungerne.

- Det er helt nyt, at mennesker med astma også har højere risiko for infektioner uden for lungerne. Hos mennesker der har fået astma tidligt i livet, det vil sige før de fylder 50 år, er risikoen næsten 40 pct. højere end hos mennesker uden astma, siger Jens Helby Petersen, læge og ph.d.-studerende på Klinisk Biokemisk Afdeling. Han er en del af forskerteamet bag projektet og førsteforfatter til en videnskabelig artikel om resultaterne.

Infektionerne omfatter fx alvorlige tilstande som blodforgiftning samt mindre alvorlige tilstande som urinvejsinfektioner og infektioner i huden.

- Vi kan endnu ikke sige noget om, hvorfor mennesker med astma har højere risiko for infektioner uden for lungerne. Her skal der mere forskning til. Noget kan dog tyde på, at vi som læger skal til at være ekstra opmærksomme når astmatikere har symptomer på infektioner, siger Jens Helby Petersen.


Data fra over 105.000 danskere

Forskerne har baseret deres resultater på data fra mere end 105.000 danskere. Data er taget fra de to store befolkningsundersøgelser, Østerbro-undersøgelsen og Herlev-Østerbro-undersøgelsen, hvor deltagerne er blevet fulgt i op til 23 år.

- Vores fokus har været på unge med astma, dvs. mennesker under 50 år, ligesom det også har været vigtigt at sortere rygerne fra. Dermed sikrer vi, at resultaterne konkluderer på mennesker med astma og ikke på mennesker med lungesygdommen KOL, forklarer Jens Helby Petersen

Symptomerne på KOL minder om astma, men sygdomme relaterer sig ofte til rygning.  

- Resultaterne viste også, at mennesker med andre allergiske sygdomme som høfeber eller allergisk eksem ikke samlet set har højere risiko for infektioner end andre. Det er overraskende, da der er en tæt sammenhæng mellem allergi og astma, forklarer Jens Helby Petersen. Dog har mennesker med eksem højere risiko for infektioner i huden, da der ved et udbrud af eksem går hul på huden.

Forskningsresultaterne er netop publiceret i tidsskriftet Journal of Internal Medicine. Her har de vakt så stor opsigt, at en af verdens førende forskere i astma og infektioner har skrevet en kommentar om resultaterne.

 Læs artiklen i Journal of Internal Medicine.

Læs kommentaren i Journal of Internal Medicine. 


Redaktør