Markant rolle til Herlev og Gentofte i nye CAG-samarbejder

Hele tre ud af de fire nye CAG-samarbejder har deltagelse af forskere her fra hospitalet – to af dem endda med lederfunktion. De kliniske akademiske forskningsgrupper(CAG) skal sikre hurtigere og bedre behandling, ved at koble klinikere og forskere fra hospitaler og universiteter tættere sammen.

Vent...


Smilene var brede, da de fire nye CAG-samarbejder blev præsenteret torsdag eftermiddag i Mærsk Tårnet ved Panuminstituttet i København, hvor lanceringen fandt sted.

Og der var god grund til at glæde sig – også på vegne af Herlev og Gentofte Hospital.

For både professor Inge Marie Svane, Center for Cancer Immunterapi og professor Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center er udpeget til stå i spidsen for deres respektive CAG. Og derudover bidrager hospitalets børneafdeling til en tredje CAG, der skal forske i børneinfektioner.

- Der er god grund til at være stolt på hospitalets vegne. Udnævnelserne vidner om at vi holder et forskningsmæssigt højt niveau, og ikke mindst at vi er en attraktiv samarbejdspartner også for andre institutioner, siger hospitalsdirektør Klaus Lunding.

Det er andet år, at Copenhagen Health Science Partners udpeger de kliniske akademiske forskningsgrupper, og allerede sidste år lykkedes det Videncenter for Allergi, og centerleder Jeanne Duus Johansen, at blive udpeget som leder af en CAG.

Samarbejde på tværs til gavn for patienten

Formålet med CAG-samarbejderne er, at de skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater – alt sammen til gavn for patienter og samfund.

Modellen er etableret med inspiration fra King's College i London, der med stor succes har bragt grundforskningen og den patientbaserede forskning på hospitalerne tættere sammen. På samme måde er Norges største universitet NTNU i Trondheim nu i gang med at etablere et lignende samarbejde inspireret af den danske model.

Dansk BørneAstma Center

For Dansk BørneAstma Center betyder deltagelsen i CAG´en at professor Hans Bisgaard de kommende år skal lede en gruppe forskerkolleger fra Københavns Universitet, DTU, Region Sjælland og Statens Serum Institut. Forskernes mål er, at udvikle en cocktail af gavnlige bakterier (probiotika), der kan gives som forebyggende behandling til børn, der befinder sig i risikogruppen for at udvikle astma.

- Vi glæder os meget til at videreudvikle dette samarbejde, der vil accelerere vidensdeling mellem klinikere og basal forskere og muliggøre afprøvning af innovative og individualiserede forebyggende behandlinger af astma, allergi og eksem, siger Hans Bisgaard.

På Dansk BørneAstma Center har forskerne tidligere observeret, at en skæv bakteriesammensætning og forskelle i modningen af det bakterielle miljø i både tarm og luftveje tidligt i livet kan påvirke risikoen for senere at udvikle astma. Ambitionen er derfor at skabe et stærkt tværfagligt forskningssamarbejde mellem eksperter indenfor klinisk forskning, mikrobiologi, immunologi, metabolom og genetik med det mål at udvikle mikrobielle baserede forebyggende terapier i det tidlige liv og derigennem beskytte barnet mod sygdom.

Center for Cancer Immunterapi

Også leder af Center for Cancer Immunterapi, Inge Marie Svane, glæder sig over, at skulle stå i spidsen for en CAG. Målet med samarbejdet, der involverer Rigshospitalet og Harvard Cancer Center er, at forbedre behandling med immunterapi for kræftpatienter, så langt flere kræftpatienter overlever sygdommen.

- Det er et stort skulderklap, og en anerkendelse af, at det vi beskæftiger os med er et vigtigt forskningsområde. Samtidig glæder jeg mig over, at være en del af ny strategi for hvordan vi organiserer forskning, på tværs af institutioner", siger professor Inge Marie Svane.

Én af udfordringerne som CAG´en skal beskæftige sig med er, at implementering af nye immunterapier er gået så stærkt, at mange klinikere står med presserende spørgsmål og udfordringer i behandlingen.

Den overordnede ambition for CAGci er derfor, at skabe evidensbaserede kliniske løsninger på disse udfordringer og ligeledes tilbyde evidensbaseret undervisning af sundhedspersonale inden for cancer immunterapi.

Børneinfektioner

For børneafdelingens vedkommende, så deltager den i CAG CHILD, hvis mål er, at forbedre forebyggelse og behandling for det store antal børn der hvert år rammes af infektioner.

 CAG'en, som har deltagelse af forskere fra bl.a. DTU, Rigshospitalet og Københavns Universitet, skal bidrage til at den nyeste viden om forebyggelse og udredning bliver integreret i sundhedsvæsnets håndtering af infektioner hos børn.

 Du kan læse mere om de enkelte projekter og CAG generelt her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor