Mange tilfredse patienter på hospitalerne i Region Hovedstaden

​Patienterne er godt tilfredse med behandlingen på regionens hospitaler. Også de fødende giver positiv respons på deres fødselsforløb, og som noget helt nyt er partneren også blevet spurgt til deres oplevelse af fødslen. ​Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen glæder sig over årets samlede LUP-resultat.​​​

Hørte hospitalslægen på, hvad du sagde? Var personalet venligt og imødekommende, og var jordemoderen nok til stede under fødslen?

Når patienter i Region Hovedstaden efterfølgende bliver spurgt, om de er tilfredse med deres behandlingsforløb, så svarer størstedelen af de adspurgte grupper, i en ny Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP 2014), at de samlet set har haft en positiv oplevelse. F.eks. oplever ni ud af ti patienter, at det personale, de mødte, var venligt og imødekommende.

LUP 2014 er den årlige patienttilfredsundersøgelse, som bl.a. har til formål at følge med i udviklingen af patienters oplevelser systematisk over tid og sikre, at kvaliteten er i top. 

Undersøgelsen er opdelt i tre patientgrupper, som er de planlagt indlagte patienter, der gennemgår et planlagt indlæggelsesforløb, de akut indlagte, som er borgere, der indlægges med en akut opstået tilstand, og ambulante patienter, som f.eks. er til undersøgelser, der foretages i løbet af en dag.

Og der er såmænd god grund til glæde sig over tallene, for 89 procent af de patienter, som har været indlagt i forbindelse med en planlagt behandling, giver udtryk for, at de "i høj " eller "meget høj grad" er tilfredse med den behandling, de har modtaget for deres sygdom.

- Det er dejligt at se, at patienterne er tilfredse med deres oplevelse på hospitalerne. Det er i den sammenhæng også meget vigtigt at rose det store arbejde, som de ansatte yder hver dag i kontakten med patienterne. Det er især deres fortjeneste, når undersøgelsen falder så godt ud, lyder det fra regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden.

Venlighed scorer højt

Det er især spørgsmål om personalets venlighed og imødekommenhed, der får mange positive besvarelser for alle tre patientgrupper. Også spørgsmålet om patienternes tilfredshed med behandlingen og plejen scorer højt på tilfredshedsbarometret.

Men der er stadig plads til forbedringer, for patienterne er i mindre grad tilfredse med den information, der gives om virkninger og bivirkninger ved medicin, der tages efter, patienten er udskrevet. Også spørgsmål, der vedrører patienternes egne eller de pårørendes mulighed for at deltage i beslutningen om behandlingen, har en lav andel positive svar for de tre patientgrupper.

- De områder, hvor patienterne i mindre grad eller slet ikke er tilfredse, er netop en del af årsagen til, at vi laver LUP’en. Det er for at finde de steder, hvor vi kan gøre vores service bedre, eller hvor vi kan se, at indsatsen skal styrkes.

- I Region Hovedstaden har vi netop en politisk målsætning om, at patientens forløb skal styre forløbet, så derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på, hvordan vi bedre kan inddrage patienterne, lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen.

1500 fødende kvinder har givet feedback

Over 1500 kvinder fra Region Hovedstaden har givet feedback på deres fødselsforløb, og her viser resultaterne fra LUP Fødende blandt andet, at ni ud af ti fødende kvinder vurderer deres samlede fødselsoplevelse positivt. 

Tallet er stort set uændret set i forhold til sidste års LUP. På spørgsmålet om hvorvidt jordemoderen var til stede ”for lidt”, ”passende”, eller ”for meget”, svarer 94 procent af kvinderne ”passende”.

- En fødsel skal være en tryg oplevelse, hvor den fødende oplever, at hun får den hjælp og nødvendige støtte, som hun har behov for - både før, under og efter fødslen. Jeg følger fødeområdet meget tæt, og synes, det er opløftende at høre de positive udsagn, lyder det fra formanden.

Som noget helt nyt er kvindens partners oplevelser også blevet undersøgt, og i Region Hovedstaden har 94 procent af partnerne vurderet den samlede fødselsoplevelse som positiv.

​Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i 2014

  • ​Rapporten ’Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2014’ er den regionale del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014.
  • De tre patientgrupper, som er blevet målt er planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter. Patienter, der er behandlet på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, hvor behandlingen er finansieret af regionerne, indgår også i undersøgelsen.
  • Resultaterne i LUP 2014 for Region Hovedstaden er baseret på svar fra 6.294 planlagt indlagte, 7.708 akut indlagte og 23.519 ambulante patienter.
  • Det er vigtigt at fremhæve, at resultaterne for LUP 2014 ikke kan sammenlignes med resultater for spørgsmål fra undersøgelser fra foregående år, da selve undersøgelseskonceptet er blevet ændret. Fra og med næste år, dvs. LUP 2015 (med offentliggørelse foråret 2016), vil det være muligt at sammenligne tal fra rapporten igen.
  • LUP Fødende kan godt sammenlignes med de forgående år, da undersøgelseskonceptet ikke er blevet ændret. 
  • LUP indeholder en række spørgsmål, der belyser dele af regionens strategi ”Fokus & Forenkling”. Det drejer sig om den politiske målsætning om, at patientens situation styrer forløbet samt de strategiske indsatsområder Ventet & Velkommen og Sammenhængende Patientforløb.
  • Rapporten er udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.
  • Læs mere om undersøgelsen på www.patientoplevelser.dk/lup​
Yderligere oplysninger hos:
  • Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen via pressevagten i Region Hovedstaden på telefon 70 20 95 88
Redaktør