Så tilfredse er patienter på Herlev Hospital

Nu foreligger resultatet af den årlige landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser (LUP).

Om LUP-2014
Mellem august og oktober 2014 er der udsendt spørgeskemaer til et udsnit af hospitalets patienter. Besvarelserne er et godt værktøj til at forbedre kvaliteten på afdelingerne og på hele hospitalet.

Hospitalets patienter er generelt tilfredse. 81 % af de planlagt indlagte patienter på Herlev Hospital svarede fx 'i høj grad' eller 'i meget høj grad' på spørgsmålet om, hvorvidt de var tilfredse med indlæggelsen.

Indsatser på det fusionerede Herlev og Gentofte Hospital
På baggrund af LUP-2014 har hospitalets ledelse identificeret en række områder, som alle afdelinger skal arbejde med. De skal fx sørge for at:

  • patienter og pårørende får bedre mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen
  • patienter oplever, at en/flere har ansvar for det samlede forløb af indlæggelsen

Akutklinikken/-modtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital skal fokusere på oplysning omkring ventetid og adspredelse, samt på at patienter får dækket deres behov for smertelindring.

​Fakta om LUP-undersøgelsen
Region Hovedstadens Enhed for Brugerundersøgelser gennemfører undersøgelsen​ på vegne af Danske Regioner.

Læs mere om LUP-undersøgelsen

Redaktør