Mængden af ”det grusomme kolesterol” i blodet er langt større end hidtil antaget

​Mængden af restpartikel-kolesterol i blodet, det såkaldt grusomme kolesterol, er langt større, end man troede. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet og Herlev Gentofte Hospital. Opdagelsen kan få betydning for fremtidig forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme. 

Vent...

Tre fjerdedele af den danske befolkning har moderat forhøjet kolesterol. Et for højt niveau af kolesterol øger risikoen for hjertekarsygdomme, og det er ofte LDL-kolesterol, det såkaldt lede kolesterol, der anses for at være synderen. Men nu viser ny forskning fra Herlev og Gentofte Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, at en helt anden type kolesterol muligvis har mere af ansvaret end hidtil antaget. Det drejer sig om restpartikel-kolesterol - også kendt som det grusomme kolesterol.

Forskerne har til deres store overraskelse opdaget, at mængden af restpartikel-kolesterol i blodet hos voksne danskere er langt større, end man troede. Fra 20-års alderen frem til 60-års alderen stiger mængden i blodet konstant, og hos mange bliver den på det høje niveau resten af livet.

"Vores resultater viser, at mængden af restpartikel-kolesterol i blodet hos voksne danskere er lige så stor som mængden af det lede LDL-kolesterol. Vi har tidligere vist, at restpartikel-kolesterol er mindst lige så afgørende som LDL-kolesterol i forhold til at øge en persons risiko for blodprop i hjertet og hjernen, og derfor er det en bekymrende udvikling," siger professor og overlæge Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet og Herlev Gentofte Hospital.

Resultaterne bygger på data fra personer fra Herlev-Østerbroundersøgelsen. I alt 9000 personer har fået målt kolesterol i deres fedtpartikler i blodet ved hjælp af nyt avanceret måleudstyr, såkaldt "metabolomics". Målingerne viser, at det samlede kolesterol i blodet består af lige dele af det grusomme kolesterol, det lede kolesterol og det herlige kolesterol.

Overvægt og fedme er den vigtigste årsag
"Tidligere studier fra Herlev-Østerbroundersøgelsen viser, at overvægt og fedme er den vigtigste årsag til den meget høje mængde af restpartikel-kolesterol i blodet hos voksne danskere. Derudover betyder diabetes, arveanlæg og mangel på motion ligeledes en del, " siger en af forfatterne, læge og ph.d.-studerende Mie Balling fra Københavns Universitet og Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital.

I 2018 blev et stort internationalt lodtrækningsstudie offentliggjort, som klart viste, at når triglycerider og dermed restpartikel-kolesterol blev reduceret med medicin hos personer med forhøjet mængde i blodet, reduceres risikoen for hjertekarsygdom med 25%.

"Vores fund peger i retning af, at forebyggelse af blodprop i hjertet og hjernen ikke kun skal fokusere på at reducere det lede LDL-kolesterol, men også på at reducere restpartikel-kolesterol og triglycerider. Hidtil har både hjertelæger og praktiserende læger mest fokuseret på at reducere LDL-kolesterol, men fremover vil fokus også blive på at reducere triglycerider og restpartikel-kolesterol", siger professor Børge Nordestgaard.

Ifølge Børge Nordestgaard er det vigtigste, man selv kan gøre, for at have lavest muligt niveau af restpartikel-kolesterol og triglycerider i blodet at holde en normal kropsvægt.

Studiet "A third of nonfasting plasma cholesterol is in remnant lipoproteins: lipoprotein subclass profiling in 9,293 individuals" er støttet af Hjerteforeningen og Novo Nordisk Fonden og er publiceret i tidsskriftet Atherosclerosis fra European Atherosclerosis Society.


Herlev-Østerbroundersøgelsen
Herlev-Østerbroundersøgelsen er en dansk befolkningsundersøgelse med i alt 140.000 deltagere, som har fået en gratis helbredsundersøgelse. Hermed bidrager disse mange danskere personligt til bedre viden om forebyggelse og behandling af store folkesygdomme som hjertekarsygdomme, kræft, KOL, astma, diabetes, depression, gigtsygdomme mm.

De tre slags kolesterol
Restpartikel-kolesterol = grusomt kolesterol: kolesterolindholdet i triglyceride-holdige lipoproteiner eller restpartikler. Forhøjet restpartikel kolesterol fører til hjertekarsygdom.

LDL-kolesterol = lede kolesterol: kolesterolindholdet i lav-densitets lipoprotein (LDL). Forhøjet LDL-kolesterol fører til hjertekarsygdom.

HDL-kolesterol = "gode" kolesterol = uskyldigt kolesterol: kolesterolindholdet i høj-densitets lipoprotein (HDL). Niveauet af HDL-kolesterol påvirker ikke risikoen for hjertekarsygdom.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor