Luxembourgs sundhedsminister besøgte Herlev Hospital

​Sundhedsministeren, Paulette Lenert, besøgte fredag Herlev Hospital, som del af en inspirationstur i Danmark.

Vent...

Under besøget bød regionsrådsformand Lars Gaardhøj velkommen, hvorefter delegationen blev vist rundt i hospitalets nye bygninger. 


Lars Gaardhøj (Soc.dem.) i midten byder velkommen til Paulette Lenert (tv) under besøget på Herlev Hospital. 


Her så sundhedsministeren bl.a. den nye akutmodtagelse og sengeafsnit med ensengs-stuer.


Vicedirektør Lisbet Ravn viser rundt i de nye bygninger sammen med projektleder Susanne Dam Hoffmann og vicedirektør Bodil Ørkild.

Besøget gav bl.a. også mulighed for at give gæsterne indblik i hospitalets arbejde med at sikre, at hofte- og knæopererede hurtigt kan vende tilbage til hverdagen. Her hørte delegationen om det fast track-koncept, som Afd. for Led- og Knoglekirurgi har udviklet. Det sikrer, at patienter, der får indsat proteser i knæ eller hofter, hurtigere bliver mobile og kan vende tilbage til deres hverdag.


Sygeplejerske Karen Fink, Afd. for Led- og Knoglekirurgi, fortæller om fast track surgery


- Det afgørende her er ikke en ny operationsteknik, men et tæt samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale, og mellem de forskellige faggrupper, forklarer ledende overlæge Steen Mejdahl.

Fast track indebærer bl.a. at de borgere, der skal opereres, bliver kaldt ind til et kort patient-seminar op til deres operation. Her fortæller læger, sygeplejersker og fysioterapeuter hvad der skal ske både før, under og efter operationen.

- Det tætte samarbejde ml. sundhedspersonalet, kombineret med tæt kontakt til primærsektoren betyder, at patienter har behov for kortere indlæggelser end man ser det f.eks. i Luxembourg, forklarer Steen Mejdahl.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor