Lisbet Rosenkrantz Hölmich ny professor i plastikkirurgi

​Lisbet Rosenkrantz Hölmich er pr. 1. oktober udnævnt til klinisk professor i onkologisk og rekonstruktiv plastikkirurgi. Hun er ansat som overlæge ved afdelingen for Plastikkirurgi på Herlev og Gentofte Hospital, og leder Forskningsenheden ved samme afdeling. 

Vent...


Lisbet Rosenkrantz Hölmich er uddannet læge i 1987 fra Københavns Universitet, speciallæge i plastikkirurgi i 2006, og dr.med. i 2009 på afhandling om komplikationer til brystimplantation.

Hendes ekspertområder er behandling af modermærkekræft og rekonstruktion af brystet efter brystkræft. Hun har desuden mangeårig ekspertviden om de problemer, som kan opstå i forbindelse med indoperation af brystimplantater. Professoratet er rettet mod fortsat forskning særligt inden for disse områder, og der er tale om både epidemiologisk og klinisk forskning.

- Jeg er meget glad for denne anerkendelse, der ligger i at blive professor, hvilket også giver bedre muligheder for at fortsætte arbejdet med forskning i Plastikkirurgiske problemstillinger. I forskningsenheden arbejder vi bl.a. med flere større studier om modermærkekræft - både metoder til at bedre diagnostik, mere skånsom kirurgi, mere rationel opfølgning og bedre tidlig opdagelse af tilbagefald, siger Lisbet Rosenkrantz Hölmich.

Hun fungerer også som formand for Dansk Melanom Gruppe og er medlem af bestyrelsen for Danish Breast Cancer Group.

Tiltrædelsesforelæsning er d. 29.01.2019.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor