Længere ventetid på røntgen og scanninger

Driftsforstyrrelser på et nyt system til scanninger og røntgen gør det svært at få adgang til billeder. 

I april indførte Herlev og Gentofte Hospital som det tredje hospital i Region Hovedstaden et nyt system til røntgen og scanninger.

Systemet har dog givet store problemer og er bl.a. længe om at hente billeder og om at booke tider.

Det betyder, at personalet bruger meget tid på at vente ved skærmen, inden de rette billeder kommer frem – tid, der almindeligvis ville være brugt på at beskrive røntgenbilleder eller se patienter. Det har givet forsinkelser for en række patienter.


Henvises til andre hospitaler i regionen

Herlev og Gentofte Hospital har lavet et samarbejde med de øvrige hospitaler i regionen. Det betyder, at patienter bliver sendt til Rigshospitalet, Rigshospitalet Glostrup, Hvidovre Hospital eller privathospital, så ventetiderne kan holdes nede.

Samtidig bliver der arbejdet på højtryk for at indkalde de patienter, der er henvist.

Er du henvist til scanning på Herlev og Gentofte Hospital og har endnu ikke modtaget en tid, kan du derfor forvente at modtage en tid. Du kan kontakte den hospitalsafdeling, du er tilknyttet, hvis du er bekymret for, om den forsinkede undersøgelse har betydning for dit helbred. Er du blevet henvist af din praktiserende læge, skal du henvende dig der.


Kontakt til patientvejleder

Du kan også bede om at blive henvist til et andet hospital. Region Hovedstadens patientvejledere kan hjælpe dig med information om dine rettigheder og muligheder. Dem kan du kontakte her.

Har du fået en tid til scanning på Herlev og Gentofte Hospital og skal møde på Radiologisk Afdeling, kan du også opleve lidt længere ventetid end normalt. 

Formålet med det nye røntgensystem er at erstatte en række lignende men forældede systemer. Det nye system skal, når det er fuldt funktionsdygtigt, sikre, at alle billeder fra scanninger og røntgenundersøgelser bliver tilgængelige på tværs af regionens hospitaler. I Region Hovedstaden bliver der arbejdet på hårdt på at løse problemerne med systemet.

 

Redaktør