Kunstig intelligens hjælper patienter med kræft til en mere skånsom og optimal strålebehandling

​Herlev og Gentofte Hospital tilbyder som de første i verden en særlig teknologi – takket været, at Region Hovedstaden for to år siden havde et stort udbud på 17 stråleapparater, og hospitalets effektivitet i indførelse af nyeste teknologi.

Vent...

Som de første i verden har Stråleterapien på Herlev og Gentofte Hospital taget et helt nyt system i brug, som ved hjælp af avanceret software heraf kunstig intelligens vil forbedre strålebehandlingen af kræftpatienter. Samtidig vil det på sigt kunne give en bedre udnyttelse af de sundhedsfaglige ressourcer.

"Kort fortalt har man installeret kunstig intelligens i en ny accelerator – den maskine man bruger til at behandle patienter, som har fx kræft i blæren. Det nye system gør, at en række manuelle processer omkring strålebehandlingen bliver automatiseret, og dermed markant hurtigere. Det, der før har taget dage, vil nu tage minutter," fortæller cheffysiker Brian Holch Kristensen, Herlev og Gentofte Hospital, der forventer, at det i første omgang vil komme 500 patienter til gode årligt.

Helt konkret betyder det, at man hver dag vil kunne lave en ny avanceret plan for kræftpatienternes strålebehandling.  Planen tager højde for de daglige variationer af fx blærens størrelse, og dermed det område, hvor kræften er placeret. Patienterne vil opleve, at behandlingen bliver mere effektiv og skånsom, da man vil kunne begrænse strålingen præcist til det område, der reelt er nødvendigt.

Samarbejdsaftale med løbende opgradering

Bag det nye system står verdens største leverandør af strålebehandlingsudstyr, Varian Oncology Systems EMEIA. Firmaet lancerede maskinen 15. september på dette års store amerikanske kongres indenfor stråleterapi (ASTRO).  At det netop er Herlev og Gentofte Hospital, der som led i samarbejdsaftalen med Varian, er de første til at bruge den nye teknologi, skyldes bl.a., at Region Hovedstaden for to år siden havde et stort udbud på 17 stråleapparater. Kontrakten betyder også, at Rigshospitalet installerer to tilsvarende systemer i starten af 2020.

"Vi har et godt samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital om ny strålebehandlingsteknologi. De har været hurtige og åbne for at indføre nye metoder og systemer, hvorfor det også gav mening for os at samarbejde om test og implementering af denne nye banebrydende behandlingsteknologi," siger Jean-Luc Devleeschauwer, Præsident, Varian Oncology Systems EMEIA.

Skræddersyet behandling til det enkelte menneske

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over, at det meget store og strategiske indkøb af stråleapparater ikke alene hentede en besparelse på 260 mio. kroner til Region Hovedstaden, som kan bruges til gavn for andre patienter, men også er med til at udvikle og forbedre behandlinger.

"Regionens strategiske indkøb handler også om, at vi i samarbejde med leverandører hele tiden forsøger at finde bedre og mere skånsomme behandlinger, der så og sige bliver skræddersyet til det enkelte menneske. Når du bliver ramt af en alvorlig sygdom som kræft, så betyder det alt, at du kommer hurtigt og så skånsomt som muligt gennem behandlingen – og tilbage til din hverdag," siger Sophie Hæstorp Andersen.

For regionsrådsformanden er det også vigtigt, at vi tager teknologien i brug til at afhjælpe en stigende mangel på læger og andre sundhedsfagligt personale: "Den kunstige intelligens skal give os en ekstra hånd."

Fakta – hvilke kræftpatienter?

  • Den gruppe patienter, der først får glæde af den nye teknologi, er generelt patienter med kræft i bækkenet - fx blære, endetarm, underliv og prostata. Hoved/Hals kræft og palliative patienter vil være næste fase.

  • På sigt vil alle patienter i stråleterapi få den såkaldte "adaptive" behandling, men ikke nødvendigvis netop på denne platform. Fx har Herlev Hospital også netop taget den innovative MR-behandlingsaccelerator i brug, der har den ekstra meget specielle egenskab at den kan "tracke" kræftknuden direkte under behandling, hvilket er særligt vigtigt for behandlingen i lunge- og øvre mave-region. Alle patienter sigtes mod at få den absolut mest optimale/effektive behandling på den platform der passer bedst.

Fakta – udskiftning af stråleapparater

  • I 2014 udarbejdede en regional arbejdsgruppe en analyse af udviklingen i behovet for strålebehandling i Region Hovedstaden og Region Sjælland frem til 2025. I efteråret 2016 er denne analyse blevet opdateret og yderligere kvalificeret, og disse beregninger danner således grundlag for en større udskiftningsplan med rettidig omhu.

  • Regionen råder over 21 stråleapparater (lineære acceleratorer) til kræftbehandling. I 2017 ville 70 pct. være mere end 10 år gamle, hvorfor der var et stort behov for snarligt at påbegynde udskiftning af regionens stråleapparater, der er i drift på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital.
 
  • I forbindelse med Kræftplan IV blev der i foråret 2017 afsat 500 mio. kroner til opdatering af stråleapparater og billeddiagnostisk udstyr på de danske hospitaler.
 
  • Regionsrådet godkendte i maj 2017 udskiftning af 17 ud af 21 stråleapparater. Regionens indkøbsafdeling har sidenhen gennemført et stort EU-udbud, hvor der blev indgået kontrakt med den vindende leverandør, Varian Oncology Systems EMEIA, til i alt 323 mio. kr. Der er tale om en fremtidssikret kontrakt til en særdeles attraktiv pris, hvor udstyr og it-systemer løbende opgraderes. Der er ydermere indgået en 5-årig forskningsaftale til en værdi på 25 mio. kr. som bidrager til fortsat udvikling inden for strålebehandling og er med til at sikre Region Hovedstadens internationale position.
 
  • I forhold til lignende projekter har Region Hovedstaden opnået en pris på anskaffelsen af apparaturet (inkl. forskningsbidrag), der ligger ca. 266 mio. kr. under den pris, der kan beregnes, hvis man sammenligner direkte med bedst kendte tidligere indkøbspriser i både egen region og øvrige regioner.
 
  • Regionens EU-udbud er formentlig verdens hidtil største kontrakt på high-end stråleapparater. Udbuddet er gennemført af regionens indkøbsafdeling i tæt samarbejde mellem flere faggrupper (læger, sygeplejersker, fysikere, teknikere, it-folk, jurister m.v.) på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. Resultatet skyldes i høj grad det stærke samarbejde mellem faggrupper, samt det faktum at succesfulde indkøb kræver nærhed til klinikken og stort markedskendskab.

Yderligere info

Brian Holch Kristensen, cheffysiker på Herlev og Gentofte Hospital – mobil 2629 9924 eller via pressevagten på Herlev og Gentofte Hospital 38673040.

Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden via Region Hovedstadens pressevagt på mobil 7020 9588.

Jean-Luc Devleeschauwer, Præsident, Varian Oncology Systems EMEIA via Mark Plungy, Director Global Public Relations, Varian Medical Systems – mobil +1 408 203 2910


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor