Kræftpatienter sikres optimal behandling med nye strålekanoner

​En kontrakt på 17 nye strålekanoner giver Region Hovedstaden mulighed for at tilbyde patienterne den mest avancerede strålebehandling for stort set alle kræftformer i årene fremover.

"Kontrakten giver Region Hovedstaden mulighed for at tilbyde patienterne den mest avancerede strålebehandling for stort set alle kræftformer i årene fremover, og vil samtidig være en enorm katalysator for kræftforskningen til gavn for patienter i både Region Hovedstaden og resten af verden. Projektet er et fornemt eksempel på hvordan rettidig omhu, stor indkøbsvolumen og et strategisk udbud kan omsættes til størst mulig værdi for patienter og hospitaler," siger koncerndirektør i Region Hovedstaden Jens Gordon Clausen.

"Den nye teknologi giver helt nye muligheder for kontrol af kræft fx i bugspytkirtlen, der i dag ikke kan opereres. Kirtlen ligger under leveren og lige op ad tolvfingertarmen i et område af maveregionen med meget bevægelse på grund af vejrtrækning og tarm. For at få tilstrækkelig stråledosis i hele kræftknuden så er sikkerhedsmarginer, der går ind over tarmen nødvendige. Tolvfingertarmen er ekstrem følsom over for stråler. Med den nye teknik vil vi være i stand til med meget høj præcision at se både knuden, men også det organ, der skal skånes. Det betyder, at vi kan give en skånsom helbredende behandling, der ellers ikke er mulig," siger cheffysiker Brian Holch Kristensen på Herlev og Gentofte Hospital, der sammen med Rigshospitalet tilbyder den højt specialiserede strålebehandling.

Cheffysiker på Rigshospitalet Jens Peter Bangsgaard understreger, at regionen med dette samlede udbud sikrer, at regionens kræftpatienter får den bedst mulige strålebehandling internationalt:

"De to MR-strålekanoner er helt ny teknologi, der sammen med åbningen af det danske protoncenter sikrer vore patienter adgang til de allernyeste teknologier indenfor strålebehandling.  Med MR-strålekanonen vil vi kunne tilbyde strålebehandling til patienter med kræfttyper, som vi ikke tidligere har kunnet behandle. Region Hovedstaden bliver med denne kontrakt førende i Norden indenfor strålebehandling."

Rullende udbud i alle regioner

Af hensyn til optimal og fremtidig konkurrence i markedet har de fem danske regioner i februar 2017 besluttet at indkøbe strålekanoner gennem et såkaldt Koordineret Rullende Udbud. Herigennem opdeles den samlede volumen i flere udbud, regionerne koordinerer tidsplaner samt udveksler viden om kravspecifikationer og udbudsstrategi.

I forhold til lignende projekter har Region Hovedstaden opnået en pris på anskaffelsen af apparaturet (inkl. forskningsbidrag), der ligger ca. 266 mio. kr. under den pris der kan beregnes, hvis man sammenligner direkte med bedst kendte tidligere indkøbspriser i både egen region og øvrige regioner.

Lars Dahl Allerup, strategisk indkøber i Region Hovedstaden har stået i spidsen for projektet:

"Vi er stolte af det meget tilfredsstillende resultat, som skyldes en vellykket udbudsstrategi og et enestående samarbejde med dygtige fagfolk fra Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. I et marked med blot to globale leverandører kræver et succesfuldt udbud et indgående markedskendskab, konstruktiv dialog med leverandørerne og strategisk projektledelse – samt, ikke mindst, de meget dedikerede kolleger i klinikken som har ydet en enorm indsats."   

Kontrakten til samlet set 323 mio. kr. indgås med Varian Medical Systems som leverer 15 ud af 17 strålekanoner. Varian Medical Systems er markedsførende inden for strålebehandling, og har til dette udbud indgået underleverandøraftale med virksomheden ViewRay, der leverer de 2 resterende strålekanoner, der er en helt ny type, som kombinerer en MR-scanner med en strålekanon. Region Hovedstaden er første sted i Norden, som indkøber to MR-strålekanoner godkendt til klinisk brug.

De 17 nye strålekanoner indfases over de næste fem år, og installation af den nyeste teknologi påbegyndes i 2018.

Baggrund

  • I 2014 udarbejdede en regional arbejdsgruppe en analyse af udviklingen i behovet for strålebehandling i Region Hovedstaden og Region Sjælland frem til 2025. I efteråret 2016 er denne analyse blevet opdateret og yderligere kvalificeret, og disse beregninger danner således grundlag for udskiftning med rettidig omhu. 

  • Regionen råder over 21 strålekanoner (lineære acceleratorer) til kræftbehandling. I 2017 vil 70 pct. være mere end 10 år gamle, hvorfor der er et stort behov for snarligt at påbegynde udskiftning af regionens strålekanoner, der er i drift på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital.

  • I forbindelse med Kræftplan IV blev der i foråret 2017 afsat 500 mio. kroner til opdatering af strålekanoner og billeddiagnostisk udstyr på de danske hospitaler. 

  • Regionsrådet godkendte i maj 2017 udskiftning af 17 ud af 21 strålekanoner. Regionens indkøbsafdeling har sidenhen gennemført et stort EU-udbud, hvor der nu er indgået kontrakt med den vindende leverandør, Varian Medical Systems, til i alt 323 mio. kr. Der er tale om en fremtidssikret kontrakt til en særdeles attraktiv pris hvor udstyr og it-systemer løbende opgraderes. Der indgås desuden en 5-årig forskningsaftale til en værdi på 27,5 mio. kr. som bidrager til fortsat udvikling inden for strålebehandling og er med til at sikre Region Hovedstadens internationale position.

  • Regionens EU-udbud er formentlig verdens hidtil største kontrakt på high-end strålekanoner. Udbuddet er gennemført af indkøbsafdelingen i tæt samarbejde mellem flere faggrupper (læger, sygeplejersker, fysikere, teknikere, it-folk, jurister m.v.) på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. 


Redaktør