Kræftforsker modtager 10 mio. kr. til at undersøge hvordan immunterapi kan få en højere succesrate

​Læge og ph.d. Marco Donia, Afdelingen for Kræftbehandling, er blevet tildelt et fellowship fra Lundbeckfonden til forskning i immunterapi. Immunceller dræber kræftceller ved at frigive en række stoffer - nogle er toksiske for kræftcellerne, mens andre er stimulerende. Marcos forskning skal identificere og undersøge effekten af de stoffer, der stimulerer kræftcellerne og forsøge at mindske deres effekt.  

Vent...

Immunterapi mod kræft handler om manipulation – i ordets allerbedste forstand. For immunterapi, som i disse år vinder frem i kampen mod blandt andet modermærkekræft, nyrekræft og lungekræft, går dybest set ud på at styrke og aktivere kroppens eget immunsystem så det bedst muligt kan genkende og angribe kræftceller.

 

Det kan blandt andet ske ved at give patienten antistoffer, der styrker kroppens immunsystem. I andre tilfælde tager lægerne nogle af patientens immunceller, som herefter opformeres og aktiveres i laboratoriet – og den 'cocktail', der frembringes på denne måde, får patienten så sprøjtet ind i kroppen. Hvorefter hans eller hendes egne manipulerede immunceller nu – forhåbentlig – vil slå kræftsvulsterne ned.

 

I nogle tilfælde virker immunterapien perfekt, og patienten bliver rask. I andre tilfælde går det desværre anderledes, fordi de svulster, der skal bekæmpes, ikke lader sig påvirke af behandlingen.

 

Marco Donia, læge og juniorgruppeleder ved Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital og Gentofte Hospital, har forsket i immunterapi til kræftbehandling gennem en årrække – og som Lundbeckfonden-fellow vil han sætte fokus på en gruppe signalstoffer, fortæller han:

 Lundbeck Fellows Marco-1600px.jpg

- Disse stoffer – molekyler - frigives af en særlig type immunceller, lymfocytter, der sidder i de svulster, vi som læger prøver at udrydde hos den enkelte patient. Vi antager, at den række stoffer, som lymfocytterne frigiver, enten kan få svulsten til at vokse – eller være med til at slå den ned. Problemet er bare, at kræftforskningen på nuværende tidspunkt kun har et begrænset kendskab til disse signalmolekyler og derfor heller ikke med sikker kan sige, hvilke der gør hvad. Og det er viden af den art, jeg via mit fellowship skal prøve at forske mig frem til.

 

For at nå dertil – og populært sagt kunne sige, hvad de forskellige signalstoffer hver især laver – vil Marco Donia bruge en række avancerede molekylære teknikker og genom-sekventeringsteknikker. Heriblandt single-cell-RNA, som kan klarlægge den information, der findes i en enkelt celle.

 

Marco Donia, 35, er italiener – født på Sicilien, og uddannet som læge fra Catanias Universitet. Han kom til Danmark på et udvekslingsprogram og har siden 2014 forsket i immunterapi ved Center for Cancer Immunterapi på Herlev og Gentofte Hospital.

 

En meget væsentlig forudsætning for Marco Donias forskning – herunder den kortlægning af de særlige signalstoffer, han skal tackle via sit Lundbeckfonden-fellowship – er den biobank, Center for Cancer Immunterapi har opbygget gennem en årrække, samt den nære patientkontakt, han har på Herlev og Gentofte Hospital:

 

- Vores biobank er helt unik – også på verdensplan – fordi vi har en lang række prøver fra patienter, hvor vi i hvert tilfælde både har patientens immunceller og hans eller hendes kræftceller. Det giver os mulighed for – prøve for prøve - så at sige at genskabe samspillet mellem immunceller og cancerceller, og på den måde prøve at forstå de særlige signalstoffers rolle, forklarer Marco Donia. 

Lundbeckfonden uddeler på landsplan i alt 10 fellowships, hvoraf tre går til forskere på Herlev og Gentofte Hospital. Udover Marco Donia drejer det sig om læge og ph.d. Tor Biering-Sørensen fra Afdelingen for Hjertesygdomme og ph.d. Daniel Hargbøl Madsen, der ligesom Marco Donia forsker på Center for Cancer Immunterapi.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor