Kommunikationsafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital vinder sprogprisen 2017

Indstillingen kommer fra en patient, der selv har modtaget skriftlig patientinformation om kikkertundersøgelse af lungerne. 

Fra venstre leder af Patientkommunikation Astrid Dalum, i midten Sekretariats- og Kommunikationschef Kirsten Bork og til højre kommunikationskonsulent Rie Rehkopff Hansen.

Hvordan foregår en kikkertundersøgelse af lungerne? Hvad er det, lægen kigger efter ved undersøgelsen? Skal jeg faste, og hvad sker der bagefter?

Alt det får patienterne svar på i et enkelt og ligefrem sprog i en patientinformation lavet af den tidligere Lungemedicinsk Afdeling og Patientkommunikation, et team i kommunikationsafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. De to afdelinger har haft et tæt og tværfagligt samarbejde om at give den sprogligt bedst mulige information til patienter om, hvad der sker før, under og efter en kikkertundersøgelse af lungerne.

Det samarbejde har båret frugt: En af vores patienter har været rigtig glad for den skriftlige patientinformation og indstillet den til Sprogprisen 2017 i kategorien Årets Brev. Patientinformationen vandt i aftes prisen.

God kommunikation i øjenhøjde med patienten

- Vi har i en årrække haft vedholdende fokus på høj kvalitet i patientkommunikationen og et godt, tværfagligt samarbejde med dygtige sundhedsprofessionelle i klinikken. God kommunikation i øjenhøjde med patienterne er et vigtigt område for hele hospitalet, og vi er rigtig stolte over at modtage prisen, siger Kirsten Bork, sekretariats- og kommunikationschef.

Bag Sprogprisen står bl.a. Dansk Sprognævn, Modersmålselskabet og en række andre sprog-organisationer. Målet med prisen er at rose de virksomheder, myndigheder og organisationer, der arbejder med sproget i det daglige.  I dommerkomiteen sidder journalist Kurt Strand, ph.d. i retorik Anne Katrine Lund, instruktør Peter Langdal, kommunikations- og HR-direktør Søren P. Espersen og direktør Charlotte Sahl Madsen.

Langsigtet arbejde for standard og kvalitet

Patientkommunikations-teamet på Herlev og Gentofte Hospital har i en årrække haft stort fokus på at ensrette måden, hvorpå der arbejdes med skriftlige patientinformationer på hospitalet.  Formålet er først og fremmest at sikre ensartet standard og høj kvalitet på tværs af begge matrikler. Det handler om faglig formidling – så selv de mest komplicerede undersøgelser og behandlinger bliver til at forstå for patienten. Den gode patientinformation er derfor et produkt af et godt sundhedsfagligt og kommunikationsfaglige samarbejde,

Kommunikationsafdelingen har derfor et tæt samarbejde med klinikken inklusiv en klar beskrivelse af ansvarsområder og opgaver. Patientkommunikations-teamet har desuden holdt en række skrive-kurser, udarbejdede skrivevejledninger mm, som alle lokale redaktører har fået, alt sammen for at understøtte samarbejdet om at få patientinformationer i høj kvalitet.

Der er ca. 2000 skriftlige patientinformationer på Herlev og Gentofte Hospital. De sendes med indkaldelser, uddeles på afdelinger og følger patienten igennem et behandlingsforløb. Hospitalet har et mål om, at alle informationer skal revideres hvert 2. år – som minimum læses de igennem, så det kan sikres, at alt står korrekt i forhold til praksis.

Strategisk indsatsområde under Ventet og Velkommen

Arbejdet med de skriftlige patientinformationer er i konstant udvikling og er nu et af de strategiske indsatsområder under Ventet & Velkommen. Regional Enhed for Skriftlig Patientinformation, som er placeret på Gentofte-matriklen under ledelse af Patientkommunikation, arbejder med at videreudvikle de høje standarder til brug for alle regionens hospitaler.

Læs "vinder-indkaldelsesbrevet" her

 

Redaktør