Kom godt hjem

​Et nyt udskrivelsesteam i Akutmodtagelsen skal hjælpe både patienter, pårørende og samarbejdspartnere i kommunen, og sikre at borgerne får den bedst mulige overlevering, når de bliver udskrevet fra Akutmodtagelsen.​

Vent...

- Der er nogle virkelig komplekse cases i dag, fortæller fysioterapeut Kristoffer Spøer, mens han bevæger sig ned ad gangen i Akutmodtagelsen. Selvom det indebærer travlhed, så er det også sagt med en tone af oprigtig, faglig interesse og indlevelse.

Men de fysioterapeutiske udfordringer og behandlinger er ikke hele omdrejningspunktet, når Kristoffer bevæger sig rundt i Akutmodtagelsen og på korttidsafsnittene, hvor han siden august har været den ene del af et nyt udskrivelsesteam. Teamet har til formål at levere de bedst mulige udskrivelser til gavn for både patient, hospital og samarbejdspartnere i kommunerne.

- Det handler især om den ældre medicinske patient. Ikke nødvendigvis dem, der er diagnostisk komplekse, men i højere grad de borgere, der har udfordringer på hjemmefronten, fortæller Kristoffer Spøer. 

Et løft af den samlede servicepakke

For chefsygeplejerske Susanne Juul er udskrivelsesteamet en naturlig konsekvens af, at der i højere grad end tidligere udskrives patienter direkte fra Akutmodtagelsen.

- Vi udskriver en rigtig stor del af vores patienter direkte fra akutmodtagelsen, og derfor giver det god mening med et udskrivelsesteam i akutmodtagelsen, så vi har kompetencer og indsigt til at sikre de gode udskrivelser i samspil med kommunerne, siger hun.

Susanne Juul understreger, at man i afdelingen har mange patientforløb med ældre, og at der i forvejen er gode tilbud til disse patientgrupper i f.eks. ortopæd- og geriatriske spor. Udskrivelsesteamet skal derfor ses som et supplement til den samlede udskrivelsespakke på hospitalet.

- Vi har mange andrepatientgrupper, som også har gavn af ekstra fokus på udskrivelserne, så ved at opbygge et team i akutmodtagelsen, kan vi løfte den samlede service til både borgere og samarbejdspartnere i kommunerne, forklarer hun. 

Godt behandlet – godt udskrevet

Kristoffer Spøer kommer med erfaring fra en lignende stilling på Nordsjællands Hospital, og har arbejdet med det gode udskrivelsesforløb i flere år.

Sammen med sin kollega, der har sygeplejerskebaggrund, koordinerer og arbejder han med de svære og komplicerede tilfælde. Det drejer sig blandt andet om at sikre, at de ikke-diagnoserelaterede udfordringer også bliver løst. Ofte er der tale om patienter med mange genindlæggelser. 

- Vi undersøger f.eks. om der er det, man kan kalde en ”uholdbar hjemmesituation”. Er der noget underliggende, der gør, at de kommer ind. Har de pårørende kræfter til at tage sig af patienten, når vedkommende kommer hjem. Er der begyndende demens, eller er der behov for hjælpemidler. Vi screener ud fra, om de spiser og drikker, som de skal, om de bor alene eller på gaden, og hvor stærkt deres netværk er. Når alt det er kortlagt, laver vi kontakten til kommunerne, så vi kan hjælpe bedst muligt med overgangen og sikre, at borgeren får den hjælp, der er behov for, forklarer Kristoffer.

Glade samarbejdspartnere

Teamet er blandt andet tilknyttet neurologisk, kardiologisk og urologisk akutmodtagelse samt sengepladserne på korttidskirurgisk og korttidsmedicinsk. Her ser teamet ”et par håndfulde” patienter om dagen og hjælper det faste personale med det, der godt kan være en tidskrævende disciplin. 

- Der er tryk på i akutmodtagen, og vi kan bidrage både i forhold til aflastning og undervisning af det øvrige personale. Vi har indtil videre fået gode tilbagemeldinger fra vores nærmeste samarbejdspartnere i kommunerne, fortæller Kristoffer.

Også chefsygeplejerske Susanne Juul oplever efterspørgsel på det, som teamet kan.

- Også som en del af arbejdet med at sikre, at det er de rigtige patienter, der ligger i sengene her på hospitalet.

Der er endnu ikke data på om udskrivelsesteamets indsats også betyder færre indlæggelser eller genindlæggelser, men ambitionen og indsatsen er der, siger Kristoffer Spøer.

- Der er mange gode ressourcer også hos vores partnere i kommunerne, så der er helt sikkert noget at hente, ved at vi styrker samarbejdet på tværs af sektorerne.​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor