Garvet sygeplejeske får sygeplejeprisen

Årets sygeplejepris går til klinisk sygeplejespecialist Margrethe Herning fra Hjertemedicinsk Afdeling. Hun har udviklet og implementeret patientinddragende initiativer, hvor både patienter, pårørende og medarbejdere på afdelingen er blevet inddraget.

Vent...

Margrethe fik overrakt prisen til Sygeplejesymposiet på Herlev og Gentofte Hospital, som sætter fokus på sygeplejefaglig udvikling. Prisen tildeles en ansat, som har gjort en forskel og stået for initiativer inden for udvikling af sygeplejen for at indfri hospitalets ambition ’Godt behandlet’.

Det var en meget ydmyg og overrasket sygeplejespecialist, der modtog årets sygeplejepris. Margrethe har blandt andet fået prisen for sit arbejde med udvikling af nye metoder til patientinddragelse og for at skabe et rum, hvor sygeplejesker kan få trænet deres patientinddragende kommunikative kompetencer.
Omdrejningspunktet for Margrethes forskning og udviklingsarbejde har generelt været relateret til patienters oplevelser, og hvordan sygeplejersker kan skabe rammer og vilkår, som i videst muligt omfang kan nedtone det stress og ubehag, der er forbundet med det at være patient på et sygehus.

- Jeg har en ambition om, at vi som professionelle - gennem stærke kommunikative kompetencer og det vi udstråler - kan skabe nærvær, imødekommenhed og grundlag for, at patienter og pårørende reelt er inddraget i pleje og behandling, siger Margrethe.

Inddragende initiativer

Det er ikke kun patienter og pårørende, som Margrethe har fokus på at inddrage. Også medarbejderne bliver involveret og er med til at finde løsninger på udfordringer. Medarbejdere på afdelingen har blandt andet været med til patientfeedback-møder og benyttet skyggemetode. Begge metoder er evalueringsværktøjer, som inddrager patienters perspektiv på et givent patientforløb og giver medarbejderne indsigt i patienternes overvejelser.
Margrethe har blandt andet stået i spidsen for, at patienter, som har været indlagt på afdelingen, bliver inviteret ind til feedback-møder, hvor de snakker om udvalgte temaer i forbindelse med deres indlæggelse. Medarbejderne lytter til patienternes refleksioner og bliver bagefter inviteret ind og kan fortælle, hvilket indtryk patienternes oplevelse gør på dem.  

- Patientfeedback-metoden har vi benyttet flittigt, da styrken er, at både patienter, pårørende og medarbejdere bliver involveret. Den er tidsmæssig overskuelig, da seancen kun varer et par timer. Og så giver den os mulighed for at udvikle og organisere plejen efter patienternes behov, fortæller Margrethe.

Margrethe stod i spidsen for et etårigt kompetenceudviklingsforløb, hvor formålet var at bibringe medarbejderne i afdelingen en viden om, hvad patientinddragelse indebærer. I den forbindelse gennemførtes seks såkaldte skyggeforløb med fokus på kommunikation, hvor sygeplejesker fulgte patienter i deres behandlingsforløb.

- Det var vældig lærerigt for os, fordi det blandt andet gav os indsigt i forhold i vores kommunikation, som vi med fordel kunne ændre. Projektet har medført flere både mindre og større initiativer lige fra ændringer i måden, vi henvender os til patienter i den skriftlige information, nyindretning af lokaler til to større projekter, som vi netop er gået i gang med, siger Margrethe.

Nye projekter er søsat

I øjeblikket arbejder Margrethe på to projekter, som er afstedkommet af kompetenceudviklingsforløbet: Fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling.

- Vi er lige nu ved at indlede et samarbejde med VIBIS (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet), hvor vi vil arbejde med fælles beslutningstagning i Lipidklinikken, hvor vi behandler patienter, der har stærkt forhøjet kolesterol. Vi vil med støtte fra VIBIS implementere fælles beslutningstagnings-instrumenter både i visionen samt udvikle brugbare værktøjer, som medarbejderne kan bruge i deres kliniske praksis, fortæller Margrethe.

Det andet projekt, som Margrethe er involveret i, og som er i sin spæde start, er brugerstyret behandling.

- Vi ønsker, at patienter med hjerterytmeforstyrrelser selv skal kunne kontakte vores ambulatorium, når de oplever symptomer, og komme ind og få overvågningsudstyr på og blive diagnosticeret med det samme. Vi ønsker en mere smidig proces, hvor patienten har initiativet til og retten til at sige ’nu oplever jeg symptomer og vil gerne tilses på hospitalet’, og så skal det være muligt at komme under behandling med det samme, fortæller Margrethe.

Initiativtager til patienttilbud

Margrethe har tidligere lavet et forskningsprojekt om kvinder og hjertesygdomme, og den viden har haft indflydelse på afdelingens rehabiliteringstilbud og de patientskoler, som afdelingen nu tilbyder. Margrethe bruger her sin uddannelse i kognitiv terapi og master i sundhedspædagogik, når hun underviser patienter og pårørende.

- Jeg bruger meget min uddannelse i kognitiv terapi i kursusforløbene, fordi jeg har fået en indsigt i nogle redskaber til at nuancere de katestrofetanker, patienter og pårørende ofte plages af, når de rammes af alvorlig sygdom, siger Margrethe.

Margrethe har været initiativtager, koordinator og står med ansvaret for det sundhedspædagogiske grundlag af den gruppebaserede undervisning, som patienter og pårørende modtager.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor