Kæmpe skulderklap til Herlev-professor fra kolleger i hele verden

​Professor Henrik Thomsen, Radiologisk Afdeling har netop modtaget Harry Fisher-prisen fra Det internationale selskab for kontraststoffer. I 2011 modtog han selskabets anden pris. Han er dermed den første forsker i verden, der har modtaget begge priser. 

Det er en kæmpe anerkendelse fra kolleger verden over, som professor og overlæge Henrik Thomsen, Radiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, netop har modtaget. 

Det internationale selskab for kontraststoffer (CMR) kan tildele to priser: Harry Fischer-prisen og Torsten Almén-prisen. Harry Fisher-prisen gives som anerkendelse af en karrieres arbejde med kontraststoffer og uddeles hvert andet år. Torsten Almén-prisen gives til en person, der har udført pionerarbejde inden for kontraststoffer, og den pris modtog Henrik Thomsen allerede i 2011.


Sagsøgt af GE Healthcare
Da Henrik Thomsen i 2011 modtog Torsten Almén-prisen var begrundelsen hans nyskabende forskning med kontraststoffer. Det gjaldt især hans arbejde med nefrogen systemisk fibrose (NSF) – en forfærdelig bivirkning hos svært nyresyge efter brug af gadoliniumholdige kontraststoffer ved MRI-scanning. Sagen er bedre kendt som Omniscan-sagen.

Sammen med daværende kolleger på Herlev Hospital opdagede Henrik Thomsen, hvordan kontraststoffet Omniscan og det metal, der er i stoffet – gadodiamid – var et stort problem for en lille gruppe patienter med nyresygdomme. Patienterne fik meget alvorlige bivirkninger af stoffet i form af sygdommen NSF – der for de fleste patienters vedkommende betyder et liv i kørestol. Lidelsen kan også være dødelig.

Opdagelserne på Herlev Hospital fik i 2006 den danske lægemiddelstyrelse til internationalt at advare mod Omniscan på nyrepatienter. I 2008 holdt Henrik Thomsen et 15 minutters oplæg om opdagelsen af bivirkningerne ved et foredrag for europæiske radiologer afholdt i Oxford. Det oplæg fik den amerikanske producent af stoffet, GE Healthcare, til at anlægge injuriesag mod ham.

Forskning og konklusioner står uanfægtede
Sagen blev anlagt i London, der i den tid var kendt for "injurieturisme", hvor britisk lov og den britiske præcedens stort set altid gav sagsøgerne ret, og hvor sagerne kunne ruinere den sagsøgte.

Den risiko stod Henrik Thomsen også over for. Han brugte med hjælp fra Lægeforeningen to år på sagen, inden han sammen med sin advokat valgte at gensagsøge GE Healthcare for at kalde ham en løgner.

Den gensagsøgning gjorde, at sagen endte i forlig, og siden har sagen været med til at danne præcedens for, hvordan den britiske injurielovgivning er blevet ændret. Henrik Thomsens forskning og konklusioner står i dag uanfægtede.

Henrik Thomsen har fortsat sit arbejde med kontraststoffer, hvor han i dag er formand for kontraststofgruppen i ESUR, European Society of Urogenital Radiology. Samtidig er han redaktør af de guidelines om kontraststoffer, der bliver brugt over hele Europa.

Henrik Thomsen modtog Harry Fischer-prisen mandag d. 23. oktober ved et symposium i det internationale selskab for kontraststoffer, der blev afholdt i Colorado.

Redaktør