Jens-Ulrik Stæhr Jensen tiltræder som professor i lungemedicin

​Jens-Ulrik Stæhr Jensen, overlæge og klinisk forskningslektor på Herlev og Gentofte Hospital, tiltræder 1. december 2020 som professor i lungemedicin, ved Institut for Klinisk Medicin, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.  

Vent...

Jens-Ulrik er uddannet læge fra Københavns Universitet (2001), han har lavet ph.d. omkring biomarkør-vejledte interventioner, en metode som har været omdrejningspunkt i hans akademiske virke. Han er speciallæge i lungemedicin og har siden 2019 været forskningsansvarlig overlæge på Herlev og Gentofte Hospital.

I 2015 tog Jens-Ulrik initiativ til det nationale lungeforskernetværk, COP:TRIN, som nu omfatter tolv store lungemedicinske afdelinger i Danmark, og som danner platform for adskillige randomiserede studier, mekanistiske studier og nationale epidemiologiske studier.


Bedre behandling for personer med KOL

- Det betyder meget for mig at have fået professoratet. Der skal mere fokus på lungemedicin og den rivende udvikling som lungemedicinsk forskning er inde i, og et professorat hjælper med at få lungemedicinen på agendaen, både på Herlev og Gentofte Hospital, men også regionalt såvel som internationalt. Planen er, via det nationale lungeforskernetværk, COP:TRIN, og vores gode samarbejdspartnere fra andre specialer, at gennemføre en planlagt række af randomiserede studier, der vil kunne forbedre behandlingen for personer med KOL, så de kan leve et mere normalt liv med færre indlæggelser og færre bivirkninger til behandlingerne, forklarer Jens-Ulrik Stæhr Jensen.

Han har i et studie, sammen med sin gruppe, blandt andet vist, at indlagte patienter med svær forværring i KOL, kan få mængden af binyrebarkhormon reduceret med 60%, hvis behandlingen styres efter en biomarkør – og med samme effekt på KOL-forværringen. I samme studie blev også det vist, at den gruppe, der fik mindre binyrebarkhormon, havde bedre blodsukkerkontrol og der var færre der fik infektioner i efterforløbet.

Forskningsmæssig spydspids

Finn Rønholt, ledende overlæge på afdeling for medicinske sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital siger om professoratet:

- Med Jens-Ulriks ansættelse som professor ved lungemedicinsk område har vi fået en forskningsmæssig spydspids. Allerede nu er Jens-Ulrik på overbevisende vis i gang med at implementere en forskningsstrategi, som utvivlsomt vil lægge spor ud for den fremtidige forskningsindsats – selvfølgelig primært på det lungemedicinske område, men også med forskningsrelationer ind i flere af afdelingens og hospitalets øvrige specialer. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi med Jens Ulriks professorat endnu skarpere får placeret afdelingens lungemedicinske forskning – nationalt såvel som internationalt.

Økonomien bag det kliniske professorat er bl.a. sikret via en større bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Jens-Ulrik Stæhr Jensen tiltræder som professor 1. december. Dato for tiltrædelsesforelæsning er endnu ikke fastlagt.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor