Fremgang i LUP-resultater fastholdt på akutområdet

Patienternes tilfredshed med Akutmodtagelsen og Akutklinikken er i store træk på niveau med sidste år, viser den årlige landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden. Resultatet flugter også godt med akutområdet generelt i Region Hovedstaden.

Vent...

Tallene for patienttilfredsheden er netop blevet offentliggjort og samlet set ligger Herlev og Gentofte på landsgennemsnittet på langt størstedelen af de 18 spørgsmål patienterne har svaret på, heriblandt den overordnede tilfredshed med besøget.

 

Sidste år bød resultaterne på markante fremgange på flere spørgsmål både i Herlev og Gentofte, og derfor er ledende overlæge Lisbet Ravn også tilfreds med, at det i år er lykkedes at bevare de gode resultater fra 2017.

- "Helt overordnet er vi glade for at vi i vid udstrækning har fastholdt de gode resultater fra sidste år. Vi har fortsat haft fokus på de indsatser vi satte i gang sidste år, bl.a. at informere patienterne om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt og de løbende meldinger om både ventetid og om hvad der skal foregå. Det er godt at se, at det arbejde fortsat bærer frugt", siger Lisbet Ravn.

Også hospitalsdirektør Klaus Lunding fremhæver at det er lykkedes at bibeholde sidste års fremgang.

- "Akutområdet har været meget i vælten den seneste periode, så jeg synes det er positivt, at det er lykkedes medarbejderne at fastholde den fremgang de skabte i sidste års LUP, hvor vi hævede niveauet på flere punkter", siger Klaus Lunding.

Kommende indsatser

Begge matrikler er gået tilbage på to ud af de i alt 18 spørgsmål i undersøgelsen – for akutklinikkens vedkommende drejer det sig bl.a. om hvorvidt patienterne får dækket behovet for smertelindring. Det er et tema, der vil være et regionalt indsatsområde i det kommende år, ligesom det vil være i fokus lokalt på Herlev og Gentofte Hospital.

- " Vi har ikke umiddelbart ændret praksis i forhold til smertebehandling, og derfor vil vi undersøge nærmere hvad tilbagegangen skyldes. Det bliver også et af vores fokusområder, når vi i vores "Godt Behandlet"-gruppe skal lægge strategien for det kommende år, og blive endnu bedre til at indfri patienternes forventninger", fortæller Lisbet Ravn, der dog hæfter sig ved, at patienters overordnede tilfredshed er fastholdt på samme niveau som i 2017.

Godt Behandlet-gruppen arbejder med patientoplevet kvalitet og som ambassadører i afdelingen, og alle seks teams på akutområdet her på Herlev og Gentofte, herunder sygeplejersker og sekretærer, er repræsenteret. Når gruppen mødes igen i februar vil der blive lagt en plan for indsatserne.

Du kan finde LUP-rapporterne her

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor