Forskningstalent fra Herlev og Gentofte Hospital modtager legat på 350.000 kroner for sin forskning

​ Tor Biering-Sørensen fra Hjertemedicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital modtager det præstigefulde "Fondsbørsvekselerer Henry Hansen og Hustrus Hovedlegat 2016" for sin forskning i ultralydsundersøgelser af hjertet ​​​

​Læge og Ph.D. Tor Biering-Sørensen har de sidste to år arbejdet i Boston på et fælles forskningssamarbejde mellem hjerteafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital og Harvard Medical School. Sammen med Harvard Medical School har forskeren indhentet ny viden om udviklingen af hjertesygdom opnået ved hjælp af en ultralydsundersøgelse af hjertet (ekkokardiografi), der forhåbentlig i fremtiden vil kunne forebygge hjertesvigt.

11.000 danskere indlægges årligt med hjertesvigt, og antallet af indlæggelser er fordoblet de seneste 15 år. Patienter med hjertesvigt har ofte nedsat funktionsevne og i svære tilfælde er tilstanden invaliderende. 20 procent af patienterne er døde et år efter at være blevet ramt af hjertesvigt, og kun halvdelen er i live efter fem år. Men kan hjertesvigt forebygges med en tidlig ultralydsundersøgelse af hjertet?

Det er netop dette spørgsmål Tor Biering-Sørensens forskning forsøger at besvare. Ved hjælp a​f en ultralydsundersøgelse af hjertet skal projektet identificere personer, so​m er i højrisiko for hjertesygdom og på den måde forebygge eller behandle et truende hjertesvigt.

Legatet kan ikke søges men tildeles talentfulde og lovende forskningsledere af fondsstyrelsen efter indstilling fra Købehavns Universitets rådgivende komite. Den rådgivende komite, der ledes af det sundhedsvidenskabelige fakultets dekan, Ulla Wewer, begrundede indstillin​gen af Tor Biering-Sørensen med følgende udtalelse:

"Tor Biering-Sørensens forskningsfelt er avanceret ultralydsundersøgelse (ekkokardiografi) af hjertet, især ved tilstande med nedsat pumpefunktion af hjertet. Han har fået tildelt et væld af prestigefyldte priser, som anerkendelse for sin forskning herunder: - Talent Pris uddelt af forsknings og videnskabsministeriet (2015); - the Lundbeck Foundation Talent Prize (2013); - the Elite-Research scholarship uddelt af forsknings og videnskabsministeriet (2013); samt - SUND og KU´s karriere scholarship (2011). Tor Biering-Sørensen har allerede en betydelig videnskabelig produktion bag sig, og han har påtaget sig vejlederfunktion for næste generation af forskere."

Legatet er 350.000 kroner og skal bruges på Tor Biering-Sørensens forskning inden for ultralydsundersøgelse af hjertet. Legatet uddeles ved en reception den 2 marts 2016 i Frilandsmuseets Restaurant i Lyngby.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Tor Biering-Sørensen, USA T: +1 (617) 901 2765 eller Denmark T: +45 28933590,  tor.biering@gmail.com

Redaktør