Forsker får bevilling til projekt om gen og type 1 diabetes

​Joachim Størling, seniorforsker i Børne- og Ungeafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, har modtaget godt 1,8 mio. kr. til et treårigt projekt om årsagen til type 1 diabetes. 

Type 1 diabetes er en alvorlig sygdom, der især rammer børn og unge. Sygdommen er autoimmun, hvilket vil sige, at immunforsvaret fejlagtigt angriber og destruerer de insulinproducerende beta-celler. Der er desuden en stor arvelig faktor i risikoen for at få type 1 diabetes. Genet SKAP2 har vist sig at påvirke sygdomsrisikoen, men de underliggende mekanismer for, hvordan genet påvirker type 1 diabetes, er ikke fuldt opklaret.

Joachim Størlings forskningsprojekt drejer sig netop om at undersøge, om SKAP2 gør beta-cellerne mere sårbare over for angreb fra immunforsvaret og dermed øger risikoen for type 1 diabetes.

I projektet vil han bla. undersøge beta-celler fra genetisk modificerede mus, hvor SKAP2-genet mangler. Desuden vil han i samarbejde med forskere på Københavns Universitet benytte en eksperimentel diabetesmodel, hvor de undersøger, om mus uden SKAP2-genet har et anderledes diabetesforløb i forhold til almindelige mus.

Projektet har modtaget 1.850.645 kr. fra Det Frie Forskningsråd. Det går i gang 1. juli og løber over tre år.

 


Redaktør