Flere patienter tilfredse med Akutmodtagelsen på Herlev Hospital

Den årlige opgørelse af patienternes tilfredshed med deres besøg på akutmodtagelserne er netop offentliggjort.​

Af 'Den Landsdækkende Undersøgelse Af Patientoplevelser i Akutmodtagelser i 2015' (LUP 2015) fremgår det at Akutmodtagelsen på Herlev Hospital holder standarden. På otte områder er patienterne mere tilfredse end ved sidste måling:

 1. Samlet oplevelse af besøget i akutmodtagelsen
 2. Tryghed ved hjemsendelse
 3. Mundtlig information
 4. Svar på egne spørgsmål
 5. Indflydelse på undersøgelse eller behandling
 6. Ventetid
 7. Adgang til mad og drikke
 8. Skiltning​

- Når vi nu kan se, at flere af vore patienter er tilfredse med deres besøg hos os, ser vi det som et resultat af de målrettede indsatser, vi har gennemført siden tallene for 2014 forelå, siger ledende overlæge i Akutmodtagelsen, Lisbet Isenberg Ravn.

Ventet og velkommen
- Vi har indført en spot-sygeplejerske. Denne sygeplejerske har til opgave at spotte patienter og eventuelt lave en kort, fokuseret indledende undersøgelse. Sygeplejersken er synlig og tilgængelig i venteområdet, fortæller Lisbeth Ravn. Spot-sygeplejersken skal bl.a. spotte patienter med smerter og evt. tilbyde dem tidlig smertebehandling.​

Information
Når patienter ankommer til Akutmodtagelsen får alle en velkomstpjece. I pjecerne er de gennemsnitlige patientforløb beskrevet samt hvor, hvornår og hvorfor der kan forekomme ventetid. Opstår ekstraordinær ventetid, viser kravletekster på infoskærme, hvorfor der i øjeblikket er ventetid.

Hurtigst mulig hjælp
- Vi arbejder løbende på at optimere forløbet for patienterne. Vi har indført et "fast track-system", hvor vi kategoriserer patienterne i forskellige spor. Denne systematik giver et bedre flow og en hurtigere behandling af de mindst syge samtidig med at vi hjælper de mest syge først, siger Lisbet Ravn.

Rart ventemiljø
Afdelingen har også forsøgt at gøre den uundgåelige ventetid så tålelig som mulig. Der ligger blade og magasiner fremme, der er fjernsyn til adspredelse og kode til gæstenettet. En stor forbedring har været de nye madautomater, hvor der er muligt at købe frugt og sandwichs samt at der til fri afbenyttelse er en vandpost med koldvand, en kaffeautomat og borde med saft.

Flere forbedringer på vej
- Når vi nu kan se, at vores målrettede indsatser virker, giver det os blod på tanden til at sætte ind på områder, hvor vi gerne vil være endnu bedre, sige Lisbeth Ravn. Vi har fx en række forslag på beddingen, så ventetiden opleves mere acceptabel, slutter Lisbet Ravn.

 

FAKTA:

 • En akutmodtagelse har døgnåbent og kan håndtere næsten alle typer skader.
 • Resultaterne i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser og -klinikker er ba­seret på spørgeskemasvar fra 7.340 patienter, og spørgeskemaerne er indsamlet i september og oktober 2015.
 • Undersøgelsen er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af landets regioner.
 • Find den nationale rapport samt resultater på regions-, hospitals- og akutmodtagelsesniveau her.​
Redaktør