Får patienterne det, de har brug for?

​En stor ernæringsundersøgelse skal afdække, om ernæringstruede patienter får - og spiser - den kost, de har så hårdt brug for.

Vent...

​Har vi her på hospitalet ordentlig fat i patienter, som er i farezonen for  underernæring? Får de tilbudt og indtaget tilstrækkeligt energi og protein, så de kan komme godt igennem deres  sygdomsforløb? Dét er Tina Munk, ledende diætist på Herlev og Gentofte Hospital, i gang med at undersøge. 17. juni var hun og et større hold diætister og diætiststuderende rundt på hospitalet og interviewe såkaldte ernæringstruede patienter. Meningen var at skaffe et overblik over, hvad patienterne havde spist og drukket det sidste døgn.

Alle patienter, med få undtagelser, som forventes at blive på hospitalet over 24 timer, skal ernæringsscreenes. Hvis en patient f.eks. er undervægtig, har tabt sig markant inden for kort tid eller har svært ved at spise, så skal hospitalet tilbyde en kost, som kan hjælpe patienten med at få det så godt som muligt.  Spørgsmålet, som Tina Munks undersøgelse skal give svar på, er, om ernæringstruede patienter faktisk indtager det, de har så hårdt brug for:

- Vi betragter kosten som en vigtig del af behandlingen, og derfor er det er meget vigtigt, at vi handler på baggrund af patientens ernæringstilstand. Mange mindre undersøgelser har peget på  kostens betydning i et behandlingsforløb, men nu er der kommet en stor ernæringsundersøgelse, publiceret i The Lancet. Den sætter tyk streg under, hvor vigtigt det er, at vi får identificeret patienter i ernæringsmæssig risiko og får dækket deres behov for energi og protein. Ifølge undersøgelsen kan vi nemlig med kosten være med til at nedsætte både dødeligheden og komplikationsraten, øge livskvaliteten for patienterne og minimeret tab af funktionsevne, understreger Tina Munk.

De næste par måneder dykker hun og hendes hold ned i de data, som blev indsamlet 17. juni, og et resultat af undersøgelsen forventes klar til at blive fremlagt i efteråret.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor